Årsstämma 2020

Med anledning av Coronapandemin och Svensk Fågels årsstämma

Med anledning av rådande situation angående Coronavirus, covid-19 har Svensk Fågels Arbetsutskott (AU) beslutat att årets stämmoförhandling inom Svensk Fågel sker per telefon. Dagordning till Svensk Fågels bolags- och föreningsstämma enligt stadgarna.

Gällande avbokning av hotell och eventuell återbetalning för vi nu dialog med hotellet i fråga och återkommer när vi vet mer. Svensk Fågel kommer även att erbjuda kompensation till sponsorer i form av annonsering i tidningen Fjäderfä och på vår hemsida.

I övrigt är en beredskapsplan med anledning av Coronaviruset upprättad inom Svensk Fågel som uppdateras kontinuerligt. Nära dialog förs med såväl Jordbruksverket som Livsmedelsverket så att produktionen kan fortgå med så små störningar som möjligt.

Beredskap för personella resurser ses över såväl på slakterierna som hos myndigheterna. Svensk Fågel kommer att tillhandahålla information vartefter det finns behov till berörda parter.

Med vänliga hälsningar

Jenny Andersson, ordförande Svensk Fågel och Maria Donis, VD

Svensk Fågels Verksamhetsberättelse 2019

 

Senast uppdaterad: 23 januari 2020