Kontroller på kycklinggårdar

Ansvaret att kontrollera att svensk djurskyddslag efterföljs ligger hos Länsstyrelserna. Deras djurskyddsinspektörer utför riskbaserade rutinkontroller eller specifika inspektioner om en anmälan inkommit. Jordbruksverket publicerar varje år resultatet från dessa kontroller i en rapport. Utöver Länsstyrelsens kontroller inspekteras alla kycklingflockar när de anländer till slakteriet av Livsmedelsverkets officiella veterinärer.

För att en kycklingbonde ska kunna bli medlem i Svensk Fågel måste gården och uppfödningen uppfylla kraven i de kvalitetsprogram som finns antagna inom Svensk Fågel. De omfattar djurhälsa, djurvälfärd och smittskydd. Programmen tas fram i samarbete mellan myndigheter, forskare och näring för att på bästa sätt främja kycklingens stallmiljö och djurvälfärd, samt livsmedelssäkerhet

Sammanfattning av Djuromsorgsprogrammet:

–  31 tekniska och skötselmässiga krav på gårdsnivå
–  Fothälsoprogram
–  Krav på kontinuerlig utbildning
–  Krav på oberoende inbesiktning och kontinuerlig kontroll av ackrediterat kontrollorgan på gårdsnivå
–  Krav på gott djurskydd vid lastning och transport
–  Oberoende kontroll vid lastning och transport av ett ackrediterat kontrollorgan

Fördjupning om Svensk Fågels djuromsorgsprogram

Benhälsa hos svenska kycklingar

Senast uppdaterad: 10 november 2022