Kyckling är ett smart klimatval

All mat vi äter påverkar klimatet men det går att styra och hitta sätt att samarbeta med naturen. Svensk Fågel och svenska kycklingbönder jobbar för att göra kycklingproduktionen mer klimatsmart.

Svensk kyckling ett bra alternativ för klimatet eftersom kycklingarna ingår i bondgårdens kretslopp. Det fungerar på så sätt att kycklingarnas mat växer på svenska bönders åker (till exempel som vete). Kycklingarnas bajs funkar som gödsel till åkern, det får spannmålet som växer där att trivas och växa bättre.

När man odlar eller producerar mat skapas även vissa gaser som till exempel koldioxid som kan påverka klimatet. För att se hur olika matvaror påverkar klimatet,  går det att göra en analys, ett test  som visar hur mycket gaser som skapas vid framställningen, från start till färdig mat. När man har gjort det här testet inom svensk kycklingproduktion visar det sig att det  släpps ut väldigt lite av de gaser som skadar klimatet.

Kycklingarna är också duktiga bra på att förvandla maten de äter till energi, det betyder att de växer utan att behöva så mycket mat. Den mat de äter kommer från spannmål som växer på svenska bönders åker. Kycklingarnas mat behöver därför inte transporteras långt vilket är bra för miljön. Väljer du själv att äta kyckling och annan mat från Sverige blir det på samma sätt snällare mot klimatet eftersom avståndet är kortare, jämfört med om du äter kyckling eller annan mat från andra länder.

Svensk Fågel har jobbat länge med klimatfrågan och de flesta kycklingbönder har egna smarta system på sina gårdar för att minska klimatpåverkan. De använder till exempel halmpanna eller andra biobränslen som de eldar med för att få värme till bostadshus och kycklingstallar.

Så om du vill äta kött och samtidigt vara snäll mot klimatet är svensk kyckling ett bra val.

Senast uppdaterad: 30 oktober 2023