​Ny kvalitets- och ursprungsmärkning av restaurangkyckling på gång

Svensk Fågel är mycket positiv till regeringens förslag om en obligatorisk ursprungsmärkning av mat på restauranger och storkök. Matfågelbranschen har redan i dag en välkänd kvalitets-och ursprungsmärkning i butik, i form av den Gula Pippin, som konsumenterna efterfrågar. En symbol som enkelt går att användas även på krogen. Men det finns utmaningar. 

– Många restauranger kommunicerar tydligt kring ursprung. Vi vill gärna ytterligare tydliggöra märkning av svensk kyckling på restaurang och hjälpa de krögare och kökschefer som är öppna för förändring. Allt för att hjälpa konsumenten att lättare kunna göra ett medvetet val. Det ska vara enklare att ta reda på om kycklingen är svensk och närproducerad eller kommer från till exempel Thailand, Nederländerna eller Lettland där antibiotikabehandling är mer vanligt förekommande, säger Maria Donis, vd för Svensk Fågel.

Alltfler svenskar väljer just kyckling från Svensk Fågels medlemmar, för att den föds upp i princip utan antibiotikabehandling, vilket också kontrolleras.

– En viktig del i den framtida ursprungsmärkningen är hur myndigheterna ska säkerställa att maten verkligen kommer från det land som restaurangen uppger. Kunden måste kunna lita på märkningen, säger Maria Donis.

Den nya märkningen av mat på restaurang och i storkök kommer inte enbart att handla om ursprung utan även om kvalitet. Kycklingbranschens tydliga symbol med den Gula Pippi är både en ursprungs- och kvalitetsmärkning som säkerställer långtgående krav på djurvälfärd och god djurhälsa. Svensk kyckling är dessutom klimatsmart och hållbar samt bidrar till en levande landsbygd.

– Vi i den svenska kycklingbranschen har länge drivit på frågan om att höja kvaliteten på kyckling i skolor, sjukhus och på krogen. Att få en obligatorisk ursprungs- och kvalitetsmärkning vore väldigt positivt för våra svenska bönder och inte minst för restauranggästerna. Till dess att märkningen är på plats är alla kroggäster i sommar välkomna att fråga efter matens ursprung på restauranger, lunchkrogar och gatukök. Fråga var maten i allmänhet och kycklingen i synnerhet kommer ifrån. Du som kund ska kunna förvänta dig hög kvalitet på den kycklingen som serveras, säger Maria Donis.

Våga Fråga!