10 saker du kanske inte visste om livet på våra gårdar

  1. Alla Svensk Fågels kycklingar har bättre utrymme i stallarna än vanliga, konventionella kycklingar.
  2. Alla våra kycklingar är försäkrade – är bonden trygg så är kycklingarna trygga.
  3. Kycklingarna får frisk luft varje dag tack vare tuffa krav på ventilationskapacitet i stallarna.
  4. Alla kycklingstallar byggda efter 1994 har fönster som släpper in gott om dagsljus.
  5. Kycklingarna skyddas mot sjukdomar som newcastle och fågelinfluensa tack vare att de hålls inomhus i uppvärmda stallar.
  6. De flesta av våra gårdar är kretsloppsgårdar. Det innebär t ex att kycklingarnas gödsel används som näring på åkrarna där fodret växer, och halm eller flis från närliggande skog används till uppvärmning av stallarna.
  7. Kycklingarnas fötter bedöms under översyn av en officiell veterinär när de kommer till slakteriet, så att eventuella skador kan upptäckas och förebyggas.
  8. Alla våra kycklingar slipper äta fiskmjöl – för vi tycker inte det är hållbart.
  9. Inga höns, det vill säga föräldrar till våra kycklingar, blir näbbtrimmade – och inga sitter i bur.
  10. Alla våra gårdar är kontrollerade av myndigheter och experter i djurvälfärd.