Önskelista från svenska kycklingbönder

När snön ligger tung på träden här i Småland och Sverige är som allra mörkast vill jag och Sveriges kyckling- och kalkonbönder skicka en önskelista till Sveriges nya landsbygdsminister, Anna-Caren Sätherberg. Att vara bonde är otroligt givande, att varje dag ta hand om våra marker och djur och att sätta mat på bordet i svenska hem. Pandemin har satt fokus på vikten av självförsörjning och här hjälper vi bönder gärna till. Men vi behöver även hjälp, hjälp och stöd av politiker, regering och vår nya minister. Här kommer vår önskelista:

  • Kostnaderna för foder och energi har ökat markant den senaste tiden. Detta behöver vi kompenseras oss för och det kommer att resultera i dyrare mat för konsumenterna, annars går det helt enkelt inte ihop hemma på våra gårdar. Regeringen kan stötta oss bönder genom att inte lägga på ännu mer regler och kontrollavgifter så att vi, svenska bönder, inte tappar ytterligare av konskurrenskraften.
  • Ett hållbart lantbruk. Vi bönder jobbar ständigt med att bli mer hållbara. Det kan handla om allt från solceller för uppvärmning till blommande kantremsor för den biologiska mångfalden. Här behöver vi hjälp från regeringen för at kunna satsa ännu mer.
  • Vi önskar oss ett förenklat regelverk. Långsiktigt så vill flera av oss bönder bygga ut och satsa på landsbygden och vårt företag. Därför måste det vara smidigare och snabbare att bygga nya stallar. Regelverket måste vara tydligt och enkelt. I dag är det tyvärr alltför ofta baserat på enskilda handläggares subjektiva bedömning. Det fungerar inte.
  • Likvärdiga krav i offentlig upphandling. När det gäller offentlig upphandling så tycker vi att det är självklart att man ställer samma krav i upphandlingen som man gör på oss bönder. På så vis kan vi säkerställa att våra unga och gamla får bra mat. Det handlar om antal djur i stallarna, djurhälsa, antibiotikaförbrukning och livsmedelssäkerhet samt miljökraven.
  • Bättre samarbete mellan myndigheterna. De myndigheter som hanterar lantbruk och fågeluppfödning i dag behöver samarbeta i en mycket större utsträckning. Som det fungerar i dag så är det inte rättssäkert. Vi önskar oss ett ökat samarbete och kontinuerliga möten mellan branschen, Länsstyrelsen, SJV och SLV.
  • Kontrollavgifterna på slakterierna måste vara fasta och förutsägbara. Vi behöver tillsammans ta fram en transparent, förutsebar, konkurrensneutral och tydlig avgiftsmodell. Kontrollen behöver också likriktas mellan veterinärer och myndigheterna. Idag kontrolleras samma objekt av flera myndigheter och tyvärr med olika bedömningar.
  • Regeringen behöver främja exporten. Idag är det stor efterfrågan på svensk kyckling utomlands. I exempelvis Asien vill man ha svenska kycklingfötter därför att de håller hög kvalitet. Och eftersom vi inte äter fötterna i Sverige så är det ett hållbart sätt att ta hand om hela fågeln. Tyvärr är det alltför krångligt idag att exportera på grund av en tröghet hos myndigheterna.

Med dessa önskningar vill jag också bjuda ut våra nya landsbygdsminister och besöka en av våra 120 familjegårdar runt om i Sverige. Där kan vi visa hur vi svenska kycklingbönder jobbar med att ta fram god och hållbar mat och inte minst – hjälper landsbygden att växa och utvecklas. När passar det ministern att komma ut?

En riktig God Jul och ett Gott Nytt År från oss!

Jenny Andersson, kycklingbonde från Bankebergs gård i Småland och ordförande i branschorganisationen Svensk Fågel.