50 kineser inspireras av svensk hållbar kycklinguppfödning

Onsdagen den 7 november bjuds ett 50-tal gäster inom bland annat kycklingnäringen i Kina till Sverige för att ta del av hur den svenska kycklinguppfödningen går till. Christina Greko, docent, SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) kommer att berätta om djurhälsa och antimikrobiella strategier i Sverige. Hållbarhet inom svensk kycklinguppfödning kommer vara ett av dagens främsta fokusområden.

Lotta Waldenstedt, foder- och djuromsorgsexpert, PhD, rikslikare på Agria Djurförsäkringar finns också på plats för att informera om svensk djurvälfärd och djurskyddsindikatorer i kvalitets- och kontrollprogram inom svensk kycklinguppfödning. Dessutom kommer Svensk Fågels medlemsföretag hålla företagspresentationer om sina produkter.

Svensk Fågel, branschorganisationen för svensk kyckling och kalkon, välkomnar det kinesiska besöket och bjuder på både föreläsningar, rundtur hos kycklingbonde och slakteri samt svensk mat och dryck.

Mer information och program:

9.30-10.00 Kaffe och välkommen

10.00 -10.15 Välkommen, Maria Donis, VD, Svensk Fågel och Margareta Åberg, expert på grisfrågor, LRF (Lantbrukarnas Riksförbund)

10.15 – 1100 Svensk djurvälfärd och djurskyddsindikatorer i kvalitets- och kontrollprogram inom svensk kycklinguppfödning, Lotta Waldenstedt, foder- och djuromsorgsexpert, PhD, rikslikare på Agria Djurförsäkringar

Kl. 11.00-11.45

Svinproduktion i Sverige – gårdens arbete med djurhälsa och välfärd, Margareta Åberg, expert på grisfrågor, LRF (Lantbrukarnas Riksförbund)

11.45 -12.45 Lunch

12.45 – 13.45 Svenska strategier mot antimikrobiell resistans, Christina Greko docent, SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt)

13.45 -15.15 Presentationer, Svensk Fågels medlemsföretag, Guldfågeln, Kronfågel

15.15-16.00 Den svenska modellen för gödselbehandlingsteknik, Markus Hoffman, PhD, expert inom vatten och växtnäring på LRF (Lantbrukarnas Riksförbund)

16.00-16.30 Frågor och sammanfattning

16.30 Kaffe

För mer information kontakta:Maria Donis, VD, Svensk Fågel – telefon 070 825 48 58, maria.donis@svenskfagel.se

Vill du veta mer om det kinesiska besöket hos en av Svensk Fågels kycklingbönder och ett av branschorganisationens slakterier? Kontakta oss för mer information:

Stina Nordqvist, Kommunikatör, Svensk Fågel – telefon: 070 633 06 50, stina.nordqvist@svenskfagel.se