Afrikanska veterinärstudenter besöker svensk kycklingbonde

I veckan fick en av våra svenska kycklingbönder, Martin Gillheimer i Östergötland besök av 25 st veterinärstudenter från Afrika. Veterinärstudenterna gjorde ett SIDA-finansierat studiebesök för att lära sig mer om djurvälfärd, smittskydd och värdekedjan inom svensk kycklinguppfödning.

Det SIDA-finansierade projektet drivs av Jordbruksverket, Livsmedelsverket och SVA. Deltagarna, veterinärstudenterna, kom från Zambia, Uganda, Tanzania, Kenya, Rwanda och Burundi. Under tisdagen 20 september gjorde de ett studiebesök på Martin Gillheimers kycklinggård i Östergötland.

Intresset var stort kring smittskydd, sjukdomar, värdekedjan, tillväxt, dödlighet, vaccination, stallet och inredningen. Många frågor ställdes och ett par av veterinärstudenterna berättade om egen kycklingproduktion inom familjen men med betydligt färre fåglar (runt 5 000).

Information om Svensk Fågels olika program på engelska delades ut tillsammans med en gul tygkasse med paraply och T-shirt från Svensk Fågel.

Martin Gillheimer med veterinärstudenter som uppskattar Gula Pippin.

 

Hela gänget utanför kycklingstallet med gula tygkassar från Svensk fågel

 

Besök inne i stallet med tillhörande skyddskläder och skor enligt smittskyddsregler.