Allt bättre fothälsa hos svenska kycklingar

Kycklingarnas fothälsa är en viktig indikator för att kycklingen mår bra. Rikslikaren och agronomen Lotta Waldenstedt följer noga fothälsan och resultaten är tydliga. Djurhälsan är god hos svenska kycklingar och hela 88 procent av kycklingfötterna är i dag helt utan anmärkningar.

Det finns många olika faktorer som påverkar kycklingarnas fötter. Bland annat stallets ventilation, luftfuktighet och kvaliteten på underlaget som kycklingarna går på. Men detta är inte bara en fråga för kycklingbonden utan för hela näringen.

  • Fodersammansättningen har en stor inverkan på kycklingarnas fötter och det tar ofta ett tag innan man hittar rätt balans. När vi exempelvis tog bort köttmjöl och fiskmjöl syntes inledningsvis en försämring i kycklingarnas fothälsa, liksom när vi minskade andelen sojamjöl. Men så snart balansen återfunnits var förbättringen ett faktum, säger Lotta Waldenstedt.

Varje år bedöms kvaliteten på över 300 000 kycklingars fötter och bedömningsprocessen sker under överseende av Livsmedelsverkets veterinärer. Mätningar genomförs på 100 fötter per djurutrymme och sammanställs sedan till Jordbruksverket.

Sedan mätningarna började 1994 har kurvan pekat stadigt uppåt för de svenska kycklingfötterna. Då var 67% utan anmärkningar – idag landar siffran på 88%.