Annorlunda årsstämma för Svensk Fågel

Med anledning av rådande situation avseende Covid-19 hölls årets stämmoförhandling i Svensk Fågel via telefonkonferens. Den nya styrelsen kunde väljas och mot bakgrund av rådande situation finns det en hög beredskap och en stark samordning i branschen för att säkerställa livsmedelsförsörjningen åt svenska folket.

Då matfågelbranschen verkar inom livsmedelsbranschen som har en viktig samhällsfunktion beslutade Svensk Fågels styrelse att stämman skulle hållas via telefon, för att i möjligaste mån minska risken för smitta mellan deltagarna och för att följa myndigheternas rekommendationer. Maten som var beställd till stämmomiddagen beslutades av Svensk Fågels styrelse att skänkas till Stadsmissionen i Malmö.

Till ordförande omvaldes Jenny Andersson, kycklingbonde från Småland, som har suttit som ordförande i branschorganisationen sedan 2016. Till vice ordförande valdes Mats Hedlund, vd i Kronfågel.


Maria Donis, VD, Svensk Fågel och Jenny Andersson, ordförande, Svensk Fågel

Redo med hög beredskap inför 2020
Vi går in i 2020 med gott självförtroende och ett högt betyg från konsumenterna i ryggen.

– Jag är oerhört stolt över det arbete som utförs på gårdar och företag runt om i landet. Och jag är övertygad om att fler svenskar kommer att efterfråga närproducerade råvaror från våra familjegårdar runt om i Sverige, säger Jenny Andersson, ordförande i Svensk Fågel.

När Svensk Fågel summerar 2019 gläds vi åt att svenska folket har tagit kyckling och kalkon till sina hjärtan. Alltfler väljer det hållbara, goda och hälsosamma fågelköttet. År 2019 ökade konsumtionen av fågel med 2,2 procent i Sverige. Det innebär att vi äter 22,4 kilo fågelkött per person och år.

Det är speciellt den svenska kycklingen och kalkonen som fortsätter att öka. År 2019 ökade den svenska andelen av matfågelförbrukningen med 3,1 procent jämfört med 2018.

Bakom ökningen ligger många års hårt arbete. Hela branschen – från kläckeri och uppfödning till slakt och förädling – utvecklas hela tiden. Alltfler konsumenter väljer att äta just fågel och säger sig även kunna öka konsumtionen av kyckling. Kvalitetsmärkningen Gula Pippin är ett viktigt märke som alltfler känner igen. Enligt Svensk Fågels undersökningar via Novus och Ipsos som genomfördes under året visade att kännedomen har stärkts ytterligare under året, svensk kyckling har ett mycket högt förtroende hos svenska folket.

Det hårda arbetet under året har också resulterat i den lägsta förekomsten av campylobacter på årsbasis, sedan programmet startades.

Kampen mot ”fulkycklingen” är inte över
Tyvärr fortsätter även importen av fågelkött där en stor del av denna kyckling hamnar på krogar och inom den offentliga sektorn. För att det ska bli en ändring är det viktigt att faktiskt våga fråga var råvarorna kommer ifrån samt ställa krav i den offentliga upphandlingen som uppfyller dom tuffa kraven som svenska bönder har att följa.

Vår största utmaning i närtid blir nu den svenska livsmedelsförsörjningen med anledning av Coronavirusets utbrott. Branschen står redo och har en hög beredskap för att hantera rådande situation som förändras från dag till dag.

– Hela värdekedjan är samlad vilket är en styrka. Styrelsen följer aktivt utvecklingen och vidtar löpande åtgärder vad gäller eventuellt bemanningsbortfall på våra slakterianläggningar. Samtidigt känner vi oss starka och rustade. Framförallt vet vi att vi tar fram en bra produkt; svensk, god, hållbar och hälsosam kyckling och kalkon, som svenska folket vill ha, avslutar Jenny Andersson.

Till Svensk Fågels styrelse 2020 valdes:

Uppfödare:
Jenny Andersson, ordförande
Jens Christensen
Ulrik helgstrand

Slakteriföretag:*
Mats Hedlund, Kronfågel, vice ordförande nyval
Peter Andersson, Blentagruppen (bla Guldfågeln)
Juha Sarkkinen, Atria Sweden

Kläckeriföretag:
Ola Andersson, SweHatch
Torbjörn Persson, Blentagruppen

Fodertillverkning:
Sven Hellberg, Lantmännen
Suppleanter till uppfödare

Eskil Svensson
Daniel Johansson
Anders Larsson

Suppleanter till slakteriföretag:
Johan Ekerot, Guldfågeln
Martin Starkman, Kronfågel
Daniel Magnusson, Atria Sweden

Suppleanter till kläckeriföretag:*
Nina Yngwesson, Blenta, nyval
Thomas Carlsson, SweChick

Suppleanter till fodertillverkning:
Joachim Brahce, Svenska Foder