Årsstämma och positiva siffror för Svensk Fågel

Svensk Fågels årsstämma hölls i år digitalt, nya styrelseledamöter valdes in och verksamhetsåret 2020 gicks igenom. Fokus under 2020 har varit djurvälfärd och smittskyddsarbete.  De övervaknings-och kontrollprogram som Svensk Fågel driver tillsammans med myndigheter har fungerat bra. Branschen har lyckats möta den ökade efterfrågan av svensk kyckling från konsumenter med en ökning av både produktion och export under 2020.

Svensk Fågels årsstämma hölls via hölls via Teams i år och verksamhetsåret 2020 föredrogs av Maria Donis, VD.

–  Fokus under året har varit de kvalitetsprogram som branschen driver, det vill säga Svensk Fågels övervaknings- och kontrollprogram inom ramen för djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet, säger Maria Donis, VD på Svensk Fågel.

Pandemin som bröt ut i början av förra året resulterade i att Svensk Fågel säkerställde, i dialog med medlemsföretagen och myndigheterna, att driften på slakteri och övrig verksamhet fungerade. Kontinuerlig dialog har skett med myndigheterna och branschföreträdare för att upprätta sektorn som en samhällsviktig funktion. Under slutet av år 2020 och början av 2021 låg fokus på de fågelinfluensautbrott som förekommit i landet. Beredskap har byggts upp hos medlemmarna för kommande ström av flyttfåglar våren 2021.

Årsstämman 2021

Vid Svensk Fågels årsstämma hölls val av ledamöter till styrelsen från kycklingböndernas uppfödarrepresentation och från kläckäggsproducenternas representation i enlighet med stadgarna. Som ny ledamot till Svensk Fågels styrelse valdes Arvid Tunemar, som har kycklinguppfödning i Vastad i halländska Slöinge sedan fem år tillbaka. Arvid har även ett växtodlingsföretag på gården i Yxstad i Östergötaland som han driver parallellt med kycklinguppfödningen.

Från kläckäggsproducenterna blev det omval på sittandes ledamöter. Däremot hölls fyllnadsval för foderrepresentationen i och med att Joakim Brache slutat sin tjänst på Svenska Foder. Som ersättare valdes Fredrik Reis, säljchef på växt och fjäderfä, på Svenska Foder. Fredrik hör hemma i Kållered utanför Göteborg.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet valdes sittande ordförande, Jenny Andersson, kycklingbonde från Småland till ordförande tills nästa föreningsstämma. Till vice ordförande valdes Mats Hedlund, VD på Kronfågel.

– Det är glädjande att få vara en del av den svenska matfågelbranschen och arbeta med ett så kunnigt, engagerat kansli och alla personer i den värdekedja som gemensamt tar fram vår unika svenska kyckling, säger Jenny Andersson, omvald ordförande, Svensk Fågel.

Jenny Andersson tror också att Svensk Fågels fokus framöver kommer vara de övervaknings och kontrollprogram som är branschorganisationens grundpelare. Att rusta för de utmaningar som finns och gemensamt utvecklas så vår matfågel även i framtiden är en del av konsumenternas val.

Maria Donis, VD Svensk Fågel och Jenny Andersson, ordförande, Svensk fågel

Konsumtionen och produktion av svensk kyckling ökar

Till skillnad från många andra länder inom EU har konsumtionen av kyckling från våra medlemmar ökat i Sverige. Den inhemska försäljningen från våra medlemsföretag ökade med 5,3 procent, vilket är den största ökningen på flera år. Produktionen ökade med 5,5 procent till 161 900 ton. Även exporten ökade med totalt 24,4 procent där framför allt kycklingfötter och vingar är mycket attraktiva på den asiatiska marknaden. Detta trots störningar på marknaden på grund av fågelinfluensan.

Matfågel står idag för 25 procent av den totala köttkonsumtionen i Sverige enligt Jordbruksverkets beräkningar på den genomsnittliga konsumtionen ”På gaffeln” 2020. Den svenska marknadsandelen av matfågel har enligt Jordbruksverkets beräkningar under 2020 ökat från 71, 6 procent till 75,9 procent.

– Trots att svensk kyckling är så efterfrågat av konsumenter och produktionen klarar att hålla jämn takt omfattas kyckling ändå inte av några kvantitativa rekommendationer i kostråd från Livsmedelsverket. Kycklingens hälsofördelar som högt innehåll av protein, vitaminer och mineraler i kombination med låg och balanserad fetthalt kunde dessutom uppmärksammas mer i Livsmedelsverkets kostråd, säger Maria Donis, VD på Svensk Fågel.

Svensk Fågels verksamhetsberättelse 2020
Svensk Fågels styrelse
Fågel i siffror

Kontakt och mer information:
Maria Donis, VD, Svensk Fågel
070 825 48 58
maria.donis@svenskfagel.se