Detta görs i branschen för att minska förekomst av campylobacter

Kyckling kan till och från bära på campylobacter, i synnerhet om den har vistats utomhus. Det är därför alltid viktigt med god hygien i köket – oavsett om du tillagar färsk eller fryst kyckling ska du alltid hetta upp köttet till minst 70 grader. Svensk Fågel har sedan mitten av 1980-talet aktivt verkat för åtgärder som ska minska förekomsten av campylobacter i kycklingflockar och har i ett internationellt perspektiv låga nivåer av campylobacter.

Folkhälsomyndigheten rapporterar den 28 mars att människor i Sverige fortsatt insjuknar av campylobacter: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/mars/fortsatt-manga-sjuka-av-campylobacter/

Följande insatser har Svensk Fågel och våra medlemmar genomfört sedan årsskiftet för att minska förekomsten av campylobacter i våra flockar:

  1. Samtliga flockar provtas för förekomst av campylobacter
  2. Tydliga handlingsplaner har upprättats för gårdar med förhöjd förekomst av campylobakter
  3. En felinstallerad tvättanordning hos ett medlemsföretag har åtgärdats
  4. Utökad provtagning även på transportcontainrar och lådor vid aktuellt företag.
  5. Företaget har tagit beslut om utökade ”tomhållningstider”. Det innebär att stallarna måste stå tomma utan djur i minst 48 timmar efter avslutad rengöring och desinfektion för att torka, innan nya djur får sättas in.
  6. Samtliga gårdar saneras i samband med utökad tomhållningstid.
  7. Utredning av berörda gårdar görs av besättningsveterinär och djurägare tillsammans med veterinär som disputerat på campylobacter.
  8. Företaget har även utökat fokus på slaktprocessen och möjligheter till ny teknik i dialog med tillverkare av slakteriutrustning.

Den senaste provtagningen som Svensk Fågel fått från myndigheterna visar att förekomsten av campylobacter på kyckling anslutna till Svensk Fågel minskat kraftigt och är på väg mot normala nivåer för säsongen. Preliminära siffror visar på ca 7-10% för sista veckorna. Att förekomsten bland människor fortfarande är hög kan bero på en eftersläpning eller att konsumenter, mot bakgrund av larmet kring campylobacter, i högre utsträckning än tidigare vänder sig till sjukvården.