Djurens välfärd är vår drivkraft och vardag

En kyckling märkt med Svensk Fågels Gula Pippin garanterar att djurets hälsa och välfärd har prioriterats.

Texten är tidigare publicerad som slutreplik i debatten om kycklinguppfödning i Land Lantbruk:

Trots våra försök att förklara, svara på dialog och motbevisa direkt felaktiga påståenden fortsätter Djurens Rätt att hävda att vi, Svensk Fågel som branschorganisation och dess medlemmar – vi kycklingbönder, ”inte vill skapa förbättringar för djuren”. Vi vill inte stampa och skrika ”det vill vi visst!” till svar, istället påpekar vi lugnt att djurens välfärd är ett av Svensk Fågels största verksamhetsmål, det är delvis därför branschorganisationen grundades. För att som kycklingbonde få vara medlem i Svensk Fågel måste du följa organisationens stränga krav och regler som ställs på hanteringen av svensk kyckling. Vi bönder arbetar dagligen med djurens välfärd. Att våra kycklingar mår bra är en förutsättning för vår verksamhet och en drivkraft i vår vardag.

Djurens Rätt nämner i sitt svar kycklingars fothälsa och visar där tydligt hur de lyfter siffror ur sitt sammanhang och presenterar statistik på ett direkt felaktigt sätt. Programmet som är utvecklat av SLU, är en del av Svensk Fågels kontrollprogram där fothälsa används som en indikator för hur kycklingarna har haft det i stallarna. Sedan programmet startade 1994 har vi sett en ständigt nedåtgående trend i andelen djur med anmärkningar. Detta är ett tydligt exempel på ett förbättringsarbete i vår bransch.

Som branschorganisation sitter Svensk Fågel med i flera av myndigheternas expert- och dialoggrupper kopplat till djurskydd där vi samarbetar med forskare och djurskyddsorganisationer. Vi är, tvärtemot vad Djurens Rätt påstår, mycket aktiva inom djurskyddsfrågor.

Vidare kritiserade Djurens Rätt våra kycklingars dagliga miljö. Moderna kycklingstallar i kombination med Svensk Fågels unika djuromsorgsprogram möjliggör detaljstyrning av inomhusklimatet. Temperatur, luftkvalitet och ljus anpassas efter kycklingarnas behov. I Svensk Fågels bönders stallar finns olika sorters kycklingraser, inklusive långsamväxande. Samtliga raser är friska och robusta eftersom uppfödningen anpassas efter rasens näringsbehov och krav på stallmiljö. En kyckling märkt med Svensk Fågels Gula Pippin garanterar att djurets hälsa och välfärd har prioriterats.

Jenny Andersson, ordförande Svensk Fågel och kycklingbonde