Djursjukdomen Newcastle på värphönsgård utanför Trelleborg

Jordbruksverket har konstaterat ett fall av den smittsamma djursjukdomen Newcastle på en ekologisk värphönsbesättning utanför Trelleborg. I och med detta har Jordbruksverket upprättat en zon om 10 kvadratkilometer runt den aktuella gården. Newcastle är en fågelsjukdom och smittar inte människor.

Svensk Fågels medlemmar arbetar inte med värphöns och äggproduktion som är avsedd för äggkonsumtion och har alltså ingen koppling till den drabbade gården. Vi följer utvecklingen noga och har kontinuerlig dialog med Jordbruksverket och veterinärer på plats. Våra medlemmar är informerade och samtliga djur går inomhus för att minimera risken för smitta. Vid misstanke om smitta ska veterinär kontaktas.

Följande symptom kan förekomma hos fjäderfä som är smittade:

  • nedsatt allmäntillstånd
  • sänkt äggproduktion
  • äggförändringar (deformerade ägg, skalförändringar, skinnägg)
  • hängande vingar, förlamade ben, vridning av nacken, kramper, cirkelgång
  • andningssvårigheter, eventuellt hosta
  • diarré

På Jordbruksverket kan du läsa mer om Newcastlesjuka, vilka zonerna är och vilka regler som gäller för zonerna.

http://www.jordbruksverket.se/5.593c702315856f941f91ecf1.html