En önskelista från svenska bönder

 

Det är roligt att föda upp kycklingar och kalkoner i Sverige. Svenska konsumenter gillar det vi gör och vi äter mer kyckling och kalkon än någonsin. Allt fler inser att kyckling och kalkon är ett bra val – både för kropp och själ. Det smakar gott, är lättlagat och inte minst hållbart. Men vardagen som bonde är allt annat är lätt. Vi har stora utmaningar framför oss och här behöver vi kloka politiker och tjänstemän. Jag hoppas att ni tar er tid i julstöket och läser vår önskelista.

Ta bort hindren för export
Regeringen satsar alltmer på att öka den svenska exporten av livsmedel. Det är bra. Efterfrågan av svensk kvalitet av fågel är stor – inte minst i Asien.

Men ska man ha en expansiv exportstrategi måste regeringen också skapa rätt förutsättningar. Och det är här det brister. Sverige är ett av tre länder inom EU som har förbud mot vaccinering av sjukdomen Newcastle. Eftersom Sverige har haft fall av Newcastlesjukan bland värphöns och hobbyhöns, så drabbas även kycklinguppfödningen av restriktioner. Våra kycklingprodukter drabbas av exportrestriktioner. Våra medlemsföretag förlorar minst 50 miljoner bara på att inte få exportera vingar och kycklingfötter till Asien. Vi bönder förlorar årligen 23 miljoner kronor på att våra produkter inte går att avsätta på exportmarknaden. Även våra kläckerier drabbas då kläckägg inte går att exportera till utlandet. Detta är ett resursslöseri och inte heller hållbart med tanke på all omsorg och tid som vi bönder lägger ner på att ta hand om våra djur. Det som gör det hela ännu mer svårsmält är att vi endast har haft ett enda fall av Newcastle inom svensk matfågelproduktion på 10 år.

Därför önskar vi nu att Sverige gör som i stort sett alla andra EU-länder – börja vaccinera mot Newcastle.

Ställ samma krav på myndigheter som på oss bönder
I en undersökning som vi genomförde med Novus i november visar det sig att nio av tio svenskar vill ha svensk kyckling. I butiken kan du välja själv, men i den offentliga sektorn väljer politiker och upphandlare. I dag är ungefär hälften av den mat som köps in till myndigheter, skolor och sjukhus importerad och producerad enligt regler som inte är tillåtna i Sverige. Nyligen serverade Naturvårdsverket lettisk kyckling på en konferens. Naturvårdverket som dagligen ställer tuffa miljökrav på oss bönder väljer själv importerad kyckling! Kyckling som fötts upp enligt helt andra krav när det gäller miljö, hälsa, djurvälfärd och kontroller än vår svenska kyckling. Det tycker vi är dubbelmoral.

Därför önskar vi att politiker ställer krav vid offentlig upphandling och att svenska djurskyddskrav och regelverk är uppfyllda när man köper in mat.

Låt oss växa
Många av oss bönder som föder upp kycklingar vill växa och utvecklas. Vi är beredda att investera och utöka. Det leder till en levande landsbygd och flera jobbtillfällen. Ledtiderna för att få miljötillstånd i samband med att bygga nya stallar är väldigt olika beroende på var du bor i Sverige. Regelverket tolkas på olika sätt. Något som självklart är oacceptabelt.

Därför önskar vi oss att Jordbruksverket och Länsstyrelserna tillsammans med branschen tar fram ett typgodkänd stall så att vi bönder mer kan utveckla våra gårdar och Sveriges landsbygd.

Ersättning vid salmonellautbrott
Vår sista önskan är egentligen helt självklar och frågan är obegriplig. I dag är vi kycklingbönder i princip de enda bönderna i Sverige som inte ersätts av staten vid salmonellautbrott. Den kostnaden får vi stå för själva. Vi gör ett bra jobb och arbetar förebyggande med god djurvård och hygien. Även om vi sällan får utbrott så är det är väldigt kostsamt när det händer. När det sker utbrott hos kor, grisar eller värphöns så går staten in och ger ersättning. Det innebär ju självklart en orättvis konkurrens och på frågan varför det ser ut som det gör finns inget svar.

Därför önskar vi att staten ersätter vid eventuella utbrott av salmonella till alla bönder. Och inte exkludera vissa av bönderna.

Så från oss bönder till alla er politiker och andra beslutsfattare – en riktig God jul och hopp om ett nytt år fyllt av goda och smarta beslut. Och kanske det viktigaste av allt – lyssna på oss som faktiskt jobbar dygnet runt med att ta fram god, smart och nyttig kyckling och kalkon till svenska hem, skolor och krogar.

Jenny Andersson

Kycklingbonde Bankeberg gård och ordförande i Svensk Fågel

Jenny Andersson, kycklinguppfödare och ordförande för Svensk Fågel. Fri användningsrätt för Svensk Fågel, även som pressbild. © Sven Persson / swelo.se