Enklare och fast avgiftssystem vid slakt välkomnas av branschen

Regeringen föreslår nu ett förenklat avgiftssystem för slakterikontroll. Det nya förslaget innebär en fast avgift per slaktat djur i den offentliga slakterikontrollen. Den fasta avgiften kan då ersätta vissa delar av det avgiftssystem som nu tillämpas för slakterikontrollen.

– Jag ser det som ett stort kliv mot förenkling, förutsebart och transparens i avgiftssystemet. Nu får vi hålla tummarna för att det klubbas igenom i riksdagen så att Livsmedelsstrategin och arbetet med att stärka konkurrenskraften förbättras och får genomslag, säger Maria Donis, vd för Svensk Fågel.

I praktiken innebär detta ett enklare och mer förutsägbart avgiftssystem för slakterikontrollen samt transparens vad gäller företagens kostnader för den offentliga kontrollen när djur slaktas.

I ett pressmeddelande säger landsbygdsminister Peter Kullgren att en övergång till fasta avgifter är ett viktigt steg för att stärka konkurrenskraften för svensk animalieproduktion, stärka försörjningsförmågan och bidra till att stärka framtidstron inom hela näringen.

Regeringen föreslår att 80 miljoner kronor tillförs Livsmedelsverket för detta ändamål och förändringen föreslås träda i kraft 1 januari 2024.

– Vad som nu måste klargöras är vilka delar i kontrollen kommer att inrymmas i det förenklade avgiftssystemet, så att det inte innebär att delar i den officiella kontrollen utesluts och fortsatt svårt för företagen att förutse kostnaderna, säger Maria Donis, vd för Svensk Fågel.


Landsbygdsminister Peter Kullgren på besök hos kycklingbonden Ulrik Helgstrand och dottern Sara.

Mer information

Kontakt:
Maria Donis, vd, Svensk fågel

070 825 48 58
Maria.donis@svenskfagel.se