Kommentar till inslag i SVT om hudrodnad

Med anledning av SVT: s nyhetsinslag om ett av våra medlemsföretag:

– Både bransch och företag jobbar hela tiden med att säkra och kontrollera vår uppfödning och produktion på gårdar och anläggningar. Vi har övervaknings- och kontrollprogram som är tuffare än vad som krävs enligt den svenska djurskyddslagen. Allt för att minska skador och stress hos kycklingar.

– När företaget informerades om de första avvikelserna angående generell hudrodnad  under 2018 då nio kycklingar efter bedövning, inte var korrekt avblodade vid slakt, införde företaget omedelbart åtgärder. Det visar att våra svenska kontrollsystem fungerar.

– Ny teknik och nya maskiner har installerats och personalen har utbildats i de nya systemen. Sedan i augusti förra året har inga nya fall inträffat.

– Företaget beklagar det inträffade och har sedan det blev känt gjort allt för att det inte skall upprepas. Det som hänt är ett undantag, det handlar om få kycklingar – tio stycken av de 25 miljoner som varje år slaktas på det aktuella företaget.

– Svenska bönder och kycklingföretag har under många år lagt stort fokus på arbetet med god djuromsorg och livsmedelssäkerhet. Branschens övervaknings – och kontrollprogram är unika och ses ofta som förebild för andra länder.

Detta har hänt

Vid ett fåtal tillfällen under våren, perioden april till juni 2018, hade man vid ett företag nio fall av kycklingar med generell hudrodnad i samband med slakt. I augusti 2018 hade företaget ytterligare en kyckling med hudrodnad. Hudrodnaden tyder på att djuret inte var korrekt avblodat efter bedövning. Det har funnits blod kvar i kroppen i samband med att den har gått in i hetvattnet som gör att fjädrarna lossnar. I Sverige tillämpas en väldigt kraftig bedövning som innebär att djuret med största sannolikhet var medvetslöst.

Efter detta har företaget investerat i ny utrustning samt infört bättrekontroller och striktare rutiner vid avlivningen. Sedan dess har företaget inte haft några ytterligare rapporterade fall. Totalt hanterar företaget cirka 25 miljoner kycklingar om året i sitt slakteri.

För mer information:

Pia Gustavsson, veterinär, Svensk Fågel
073-811 80 50
Pia@svenskfagel.se

Maria Donis, VD, Svensk Fågel
0708 – 254858
maria.donis@svenskfagel.se

Stina Nordqvist, presskontakt, Svensk Fågel
070- 633 06 50
stina.nordqvist@svenskfagel.se