Ett hållbart jordbruk för framtiden

Hemma på Bankebergs gård i Småland arbetar Jenny Andersson, kycklingbonde och ordförande för Svensk Fågel, dagligen med att hitta metoder som gör gården mer hållbar. Solenergi, minskat matsvinn, djurvälfärd och hållbar antibiotikaanvändning är bara några av de saker hon brinner för.

  • Sedan jag var 24 år har jag drivit gården och hela tiden försökt hitta metoder som gör att vi blir lite bättre. För mig är det viktigt med en sådan hållbar uppfödning som möjligt eftersom det gör avtryck för kommande generationer. Jag känner mig stolt över jobbet jag gör på vår kretsloppsgård, och önskar att bönder runt om i Europa tog efter den svenska modellen, säger Jenny Andersson.

Jenny har ett eget kretslopp på gården vilket innebär att så mycket som möjligt tas till vara och återanvänds. Skogen blir till flis som används till att värma upp stallarna. Kycklingarnas gödsel läggs på närliggande åkrar för att ge näring till spannmål som ska omvandlas till kycklingfoder. Och taken är försedda med solceller för att minska beroendet av andra energikällor.

  • Mycket har hänt de senaste åren, och våra sätt att arbeta är mycket mer moderna än vad många tror. Under min tid som bonde har jag slutat elda med olja och satt solceller på taken, och infört teknik som gör det enklare att följa upp gårdens energi och foderförbrukning. Dessutom driver jag tillsamman med några andra bönder med och driver ett projekt där vi omvandlar gödsel till biobränsle. Det känns verkligen superspännande.

För en hållbar kycklinguppfödning är det viktigt att bonden har en bra foderkvot. Det innebär att bonden ger kycklingarna tillräckligt med mat för att de ska växa och vara friska, men bara den mängden foder kycklingen behöver för att undvika ”matsvinn”. Jenny och hennes kollegor har under de senaste åren minskat foderkvoten med fem punkter. Det motsvarar en 6,6 km lång lastbil med foder.

Bönder anslutna till Svensk Fågel utbildas regelbundet i metoder som syftar till en mer hållbar uppfödning. Metoderna har gett resultat och svenska bönder är i framkant både vad det gäller hållbarhet och smittskydd.