Expert från Svensk Fågel föreläste i Frankrike

I slutet av augusti var Anna Silvera, hållbarhetsstrateg på Svensk Fågel, inbjuden som talare på en internationell konferens anordnad av the European Federation of Animal Science (EAAP) i Lyon, Frankrike. 

På konferensen samlades ca 2000 forskare från hela världen för att diskutera de senaste resultaten inom husdjursforskning, det vill säga avel, genetik, foder, djurvälfärd och hållbarhet.

Tillsammans med en forskare från universitetet i Wageningen, Nederländerna, talade Anna Silvera på en så kallad Challenge session, där åhörarna inbjöds att delta i debatten kring olika ämnen. Temat på Annas och den nederländska forskarens session var avvägningen mellan ekonomi, hållbarhet, hälsa och djurvälfärd och vilka framtida forskningsbehov som finns inom fjäderfä och grisnäringen.

Anna Silvera lyfte exempel på hur kycklingnäringen i Sverige arbetar med avstamp i en holistisk hållbarhetssyn för att förse svenska konsumenter med en näringsrik kyckling som är klimatsmart och uppfödd med god djuromsorg. Konferensen avslutades med ett studiebesök hos en kycklingbonde i Bresse, Bourgogne.

Mer information och kontakt:
Anna Silvera, Fil dr Etologi och Djurskydd, Hållbarhetsstrateg, Svensk Fågel
Tel: 0724 536 453
E-post: anna.silvera@svenskfagel.se