Fågelinfluensa i Sverige

Ett nytt fall av fågelinfluensa har konstaterats på en kläckäggsanläggning i Ilstorp, Sjöbo i Skåne län. Sedan tidigare har en kalkonflock i Simrishamn och ekologisk slaktkyckling i Östergötland (ej medlemmar i Svensk Fågel) smittats av fågelinfluensa. Djurägarna reagerade snabbt och har tillsammans med myndigheter agerat enligt befintliga rutiner och krav. De smittade djuren avlivas och äggen destrueras för att undvika vidare smitta.

Branschorganisationen Svensk Fågel har tillsammans med svenska myndigheter bred erfarenhet av att bekämpa fågelsjukdomar. När det gäller kläckäggsproduktionen i Skåne har de troligtvis smittats av vilda fåglar, sannolikt vilda vitkindade gäss, eftersom fågelinfluensa i första hand är en fågelsjukdom som förekommer bland vilda fåglar och där samma virus har påträffats. Likaså i fallet med kalkonflocken i Simrishamn samt de ekologiska slaktkycklingarna i Östergötland (ej medlemmar i Svensk Fågel).

Inga spår av smitta har upptäckts hos människor i samband med utbrottet. Risken för människor i allmänheten att smittas av fågelinfluensa är i det närmaste obefintlig enligt Folkhälsomyndigheten.

Vanligt i andra EU-länder
I EU har man den senaste tiden påträffat många fall av vilda fåglar och kommersiella fjäderfäbesättningar smittade med fågelinfluensa, tex. Tyskland, Nederländerna, Polen, Belgien, UK och Danmark har en stor spridning inom länderna.

I det aktuella fallet är risken för smittspridning mycket låg eftersom djurägaren agerade direkt vid misstanke och tillsammans med myndigheter har följt de rutiner och krav som finns utarbetade vid fågelinfluensa. Det innebär till exempel att:

  • De smittade djuren avlivas direkt och deras ägg destrueras. Djuren lämnar därmed aldrig gården och når inte slakteri eller konsument. Samma rutiner gäller som vid salmonella, dvs. avlivning och destruktion av smittade djur samt ägg. Något som fågelbranschen i Sverige har arbetat framgångsrikt med sedan 1970-talet och där nollvisionen är uppnådd.
  • Svensk Fågel håller sina medlemmar informerade om utvecklingen och har under nyligen genomförda utbildningsdagar gått igenom vikten av hög biosäkerhet och hög beredskap vid utbrott. Svensk Fågels chefsveterinär Pia Gustavsson för en ständig dialog mellan djurägarna och myndigheterna. Samarbetet fungerar bra och effektivt mellan experterna mellan branschen, Jordbruksverket och SVA.

Låg risk att sprida smitta
Alla medlemmar inom Svensk Fågel håller alltid sina djur inomhus för att minimera risken för smittor och sjukdomar. Information har gått ut till alla uppfödare och medlemsföretag med höjd beredskap och extra noggrannhet kring biosäkerhet och vikten av att kontakta sin veterinär vid minsta misstanke eller påvisad symptom.

Något som också hjälper och förebygger smitta är att Svensk Fågel sedan länge har mycket strikta smittskydds- och bekämpningsåtgärder, Sverige anses här vara ett föregångsland.

Kontakt och mer information:
Pia Gustavsson, Chefsveterinär, Svensk Fågel
073 811 80 50
pia.gustavsson@svenskfagel.se

Maria Donis, VD, Svensk Fågel
070 825 48 58
maria.donis@svenskfagel.se

Aktuellt om fågelinfluensa från Jordbruksverket

Om-dina-fjaderfa-drabbas-av-Newcastlesjukan-eller-fagelinfluensa