Fågelinfluensa i skånsk kalkonflock

En kalkonflock i Skåne har smittats av fågelinfluensa. Djurägaren reagerade snabbt och har tillsammans med myndigheter agerat enligt befintliga rutiner och krav. Den smittade kalkonflocken kommer att avlivas för att undvika vidare smitta.

Branschorganisationen Svensk Fågel har tillsammans med svenska myndigheter bred erfarenhet av att bekämpa fågelsjukdomar. När det gäller kalkonbesättningen i Skåne har den troligtvis smittats av vilda fåglar eftersom fågelinfluensa i första hand är en fågelsjukdom som förekommer bland vilda fåglar.

Vanligt i andra EU-länder
I EU har man de senaste veckorna påträffat många vilda fåglar med fågelinfluensa; Tyskland, Nederländerna, Belgien, UK och Danmark har en stor spridning inom länderna.

Sannolikheten för smitta i Sverige är liten. I det aktuella fallet är risken för smittspridning mycket låg eftersom djurägaren agerade direkt vid misstanke och tillsammans med myndigheter har följt de rutiner och krav som finns utarbetade vid fågelinfluensa. Det innebär till exempel att:

  • Hela kalkonflocken avlivas direkt, den lämnar aldrig gården och når inte slakteri eller konsument. Samma rutiner gäller som vid salmonella, dvs. avlivning och destruktion av smittade djur. Något som fågelbranschen i Sverige har arbetat framgångsrikt med sedan 1970-talet och där nollvisionen är uppnådd.

Låg risk för smitta
Sannolikheten smittan sprids är mycket liten. Alla medlemmar inom Svensk Fågel håller alltid sina djur inomhus för att minimera risken för smittor och sjukdomar. Information har gått ut till alla uppfödare med höjd beredskap och extra noggrannhet kring biosäkerhet.

Inga spår av smitta har upptäckts hos människor i samband med utbrottet.

Något som också hjälper och förebygger smitta är att Svensk Fågel sedan länge har mycket strikta hygien- och smittskyddsbarriärer, Sverige anses här vara ett föregångsland.

Här hittar du mer information om fågelinfluensa:

www.sjv.se

www.sva.se

Kontakt:

Pia Gustavsson, chefsveterinär

Telefon: mobil: 073-8118050, E-post: pia@svenskfagel.se

Maria Donis, VD Svensk Fågel

Telefon: 0708-25 48 58, E-post: maria.donis@svenskfagel.se