Fågelinfluensa i Sverige – Ingen smitta funnen på fågel märkt med Gula Pippin

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har påträffat två fall av fågelinfluensa i Skåne. Det handlar om en vildfågel, en knipa, samt en besättning av värphöns. Svensk Fågels bönder arbetar med uppfödning av kyckling och kalkon, inte äggproduktion, och inga smittade djur har påträffats på våra gårdar. Fågelinfluensa av typen H5N8 har cirkulerat i Europa under hösten och viruset har aldrig smittat till människa. Kyckling och kalkon märkt med den Gula Pippin är ett säkert val. 

Medlemmar i Svensk Fågel har en mycket god beredskap mot fågelinfluensa genom sitt dagliga arbete med förebyggande smittskydd. Stallarna är fågelsäkrade och rutiner finns på plats så att smittämnen som kan spridas med vilda fåglar i möjligaste mån hålls utanför stallarna. All fågel märkt med Svensk Fågel-märket följer dessa strikta krav.

Sedan tidigare gäller skyddsnivå 2 för fågelinfluensa i Sverige som innebär att all fjäderfä ska hållas inomhus. För mer information om vad skyddsnivå 2 innebär se följande sida på Jordbruksverket.

Livsmedelsverket bedömer att det inte finns någon risk att smittas av att äta ägg eller kyckling. Fågelinfluensa sprids inte via livsmedel och om en kyckling eller kalkon från Svensk Fågels bönder mot förmodan skulle smittas, avlivas hela flocken direkt. Den lämnar aldrig gården och når aldrig slakteriet och inte konsumenten. Tack vare de kvalitets-och kontrollprogram som finns inom branschen finns det rutiner, erfarenhet och beredskap bland bönderna så att detta fungerar vid förekomst av fågelinfluensa i landet.

Kyckling och kalkon märkt med den Gula Pippin är säker att äta.

  • Sannolikheten att Svensk Fågels kycklingar, kalkoner och avelshöns smittas är ytterst liten tack vare ett långt och framgångsrikt arbete med att hålla fjäderfäsmittor utanför stallarna.
  • Branschen har sedan länge mycket strikta hygien- och smittskyddsbarriärer och anses som ett föregångsland inom detta område.
  • Svensk Fågels kyckling- och kalkonbönder håller alltid djuren inomhus för att minska risken för att fjädefäsjukdomar som sprids via vilda fåglar smittar djuren.

Här hittar du mer information om fågelinfluensan:
www.svenskfagel.se
www.sjv.se
www.sva.se
www.folkhalsomyndigheten.se 

Kontaktpersoner
Maria Donis, VD Svensk Fågel
Telefon: 08-787 55 21, mobil: 0708-25 48 58, E-post: maria.donis@svenskfagel.se