Fågelinfluensa i Sverige

Nya fall av fågelinfluensa har konstaterats hos kalkon- och unghönsanläggningar samt hos hobbyanläggningar i Skåne. Djurägarna reagerade snabbt och har tillsammans med myndigheter agerat enligt befintliga rutiner och krav. Att förstärka hygienrutiner och vara ytterst uppmärksamma på symtom är nu viktigt för alla avels-, kyckling- och kalkonuppfödare hos Svensk Fågels medlemmar.

Branschorganisationen Svensk Fågel har tillsammans med svenska myndigheter bred erfarenhet av att bekämpa fågelsjukdomar. När det gäller unghönsanläggningen i Skåne har de troligtvis smittats av vilda fåglar, eftersom fågelinfluensa i första hand är en fågelsjukdom som förekommer bland vilda fåglar och där samma virus har påträffats.

I de fall där fågelinfluensa nu har upptäckts är hela anläggningarna avspärrade och en restriktionszon på 10 kilometer runt anläggningarna har satts upp. Inom restriktionszonen gäller skyddsnivå 3 med förbud mot transporter och förflyttningar av ägg och fåglar. De smittade djuren avlivas för att undvika vidare smitta.

Risken för människor i allmänheten att smittas av fågelinfluensa är i det närmaste obefintlig enligt Folkhälsomyndigheten.

Vanligt i andra EU-länder
I EU har man den senaste tiden påträffat många fall av vilda fåglar och kommersiella fjäderfäbesättningar smittade med fågelinfluensa, tex. Tyskland, Nederländerna, Polen, Belgien, UK och Danmark har en stor spridning inom länderna, mer information finns här.

I det aktuella fallet är risken för smittspridning mycket låg eftersom djurägaren agerade direkt vid misstanke och tillsammans med myndigheter har följt de rutiner och krav som finns utarbetade vid fågelinfluensa. Det innebär till exempel att:

 • De smittade djuren avlivas direkt. Djuren lämnar därmed aldrig gården och når inte slakteri eller konsument. Samma rutiner gäller som vid salmonella, dvs. avlivning och destruktion av smittade djur samt ägg. Något som fågelbranschen i Sverige har arbetat framgångsrikt med sedan 1970-talet och där nollvisionen är uppnådd.
 • Svensk Fågel håller sina medlemmar informerade om utvecklingen och har under utbildningsdagar och branschmöten gått igenom vikten av hög biosäkerhet och hög beredskap vid utbrott. Svensk Fågels chefsveterinär Pia Gustavsson för en ständig dialog mellan djurägarna och myndigheterna. Samarbetet fungerar bra och effektivt mellan experterna mellan branschen, Jordbruksverket och SVA.

  Låg risk att sprida smitta
  Alla medlemmar inom Svensk Fågel håller alltid sina djur inomhus för att minimera risken för smittor och sjukdomar. Information har gått ut till alla uppfödare och medlemsföretag med höjd beredskap och extra noggrannhet kring biosäkerhet och vikten av att kontakta sin veterinär vid minsta misstanke eller påvisad symptom.Något som också hjälper och förebygger smitta är att Svensk Fågel sedan länge har mycket strikta smittskydds- och bekämpningsåtgärder, Sverige anses här vara ett föregångsland.Kontakt och mer information:
  Pia Gustavsson, Chefsveterinär, Svensk Fågel
  073 811 80 50
  pia@svenskfagel.se

  Maria Donis, VD, Svensk Fågel
  070 825 48 58
  maria.donis@svenskfagel.se

  Aktuellt om fågelinfluensa från Jordbruksverket