För oss är det en självklarhet att kycklingarna ska må bra

Vi kycklingbönder arbetar året runt med att ta fram bra mat till de svenskar som väljer att äta kyckling. För oss är det en självklarhet att våra djur ska må bra. Våra gårdar är familjejordbruk som erbjuder konsumenter, skolor, sjukhus och restauranger, god, klimatsmart och hälsosam svensk kyckling. Våra kycklingar föds upp frigående i stora luftiga stallar med fri tillgång på foder och vatten.

Djurens Rätt driver just nu en insamlingskampanj som kritiserar svenska kycklingbönder och svensk djurhållning. Kampanjen drivs helt enligt Djurens Rätts långsiktiga mål, att avveckla animalisk livsmedelsproduktion och få så många som möjligt att bli veganer.

Även om vegetarisk och vegansk mat har blivit populärare så väljer många, majoriteten av svenska folket, att fortsätta äta kött och kyckling. För de som väljer att äta kyckling med dess hälsofördelar, vill vi på Svensk Fågel se till att maten kommer från kycklingar som har haft det bra, som är uppfödda enligt en djurhållning som följer en av världens tuffaste djurskyddslagar och som sätter kycklingarnas välmående i första rummet.

Förutom svenska myndigheters djurskyddslagar, regler och kontroller har vi på Svensk Fågel tillsammans med forskare och myndigheter utvecklat ytterligare krav- och kontrollsystem som främjar kycklingarnas hälsa och välfärd. Här har vi kommit långt, svenska kycklingar, märkta med Svensk Fågels symbol Gula Pippin, är friska och hälsosamma och har inget behov av antibiotika. Vi urskiljer oss därmed markant från kycklinguppfödningen i övriga Europa eller i världen i stort. Här förekommer industriell kycklinguppfödning och kycklingar som har importerats från länder som Thailand och Brasilien föds ofta upp med antibiotika för att kamouflera dålig djurhållning.

Jag har svårt att se hur en smutskastning av de svenska kycklingböndernas verksamhet skulle kunna leda till något annat än att den svenska kycklingen väljs bort till förmån för importerat lågpriskött från länder med betydligt sämre djurskyddsregler, sämre smittskydd och högre användning av antibiotika. Något både konsumenter, svenska bönder och framförallt kycklingarna förlorar på.

Här bemöter vi i detalj kampanjen från Djurens Rätt samt besvarar de krav från flera djurrättsorganisationer som ställs i European Broiler Ask

Jenny Andersson, kycklingbonde från Småland och ordförande i Svensk Fågel