Förbättrad djurvälfärd genom utbildningsdagar

Nyligen avslutades Svensk Fågels utbildningsdagar. Under två intensiva veckor hölls regionala träffar där branschorganisation och medlemmar möttes för att tillsammans gå igenom hur djurvälfärd, djurhälsa och smittskydd samt biosäkerhet kan förbättras. Det blev också ett forum för gemenskap och möjlighet att lära av varandra.

Svensk Fågel har hållit utbildningsdagar i över 15 års tid för branschorganisationens kyckling- och kalkonuppfödare, fodertillverkare, djurskyddsansvariga, slakteripersonal och veterinärer.

– Vi har utformat det som en turné över Sverige där vi kommer ut och möter våra medlemmar. Det är ett väldigt bra tillfälle för oss som branschorganisation att använda resultaten från våra program och få återkoppling på hur det fungerar. Här delar vi med oss av lärdomar och tittar på hur vi kan förbättra vissa punkter, säger Maria Donis, VD på Svensk Fågel.

Godkänt av Jordbruksverket
Svensk Fågels utbildningsdagar genomförs i enlighet med Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om fjäderfähållning inom lantbruket. Svensk Fågel anpassar varje år innehållet till aktuella frågor och den trendutveckling som har förekommit under året utifrån resultaten i programmen. Hänsyn tas också till lokala/regionala samt företagsanpassade förhållanden.

Lotta Waldenstedt, agronomie doktor och rikslikare för Agria Djurförsäkring är en av dem som tillsammans med Maria Donis, Svensk Fågels VD har hållit i utbildningsdagarna.

– Det jag särskilt tar med mig från att ha träffat medlemmarna under de här dagarna är den framtidsanda som finns i näringen. Trots att det går upp och ner, och ibland bakåt, finns det en övertygelse om en stark utveckling i den svenska matfågelnäringen framöver, säger Lotta Waldenstedt.

Förutom Lotta Waldenstedt och Maria Donis var Pia Gustavsson, chefsveterinär och Ulrika Stark, djuromsorgsansvarig och rikslikare på Svensk Fågels delaktiga i utbildningsdagarna som totalt gjorde sju stopp under sin Sverigeturné för att möta medlemmar på plats i södra och mellersta Sverige.

Mer information och kontakt:
Maria Donis, VD, Svensk Fågel

E-post: maria.donis@svenskfagel.se
Telefon: 070 825 48 58

Kronfågels uppfödare i Askersund under Svensk Fågels utbildningsdagar.