Förekomst av campylobacter minskar i kycklingflockar

Två svenska myndigheter arbetar just nu med provtagning av kyckling vad gäller förekomst av campylobacter. SVA visar att förekomsten är tillbaka på låga nivåer på kycklingflockar. Livsmedelsverket har gjort en begränsad studie av färsk kyckling i butik som visar på förekomst av campylobacter. Så länge du är noga med hygien i köket och värmer upp kycklingen vid tillagning är det ett säkert livsmedel. 

Statistik från Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA), som regelbundet testar kycklingflockar som föds upp av Svensk Fågels bönder, visade en låg förekomst av campylobacter i april (7,2 procent) som sjunkit till 4,8 procent i maj (perioden 1-11 maj).

– Den tillbakagång av campylobacter som SVAs undersökningar visar på innebär att de åtgärder vår bransch gjort nu ger resultat. Förekomsten i Sverige är nu åter nere på internationellt sett mycket låga nivåer, säger Maria Donis, VD för Svensk Fågel.

Livsmedelsverket har även testat förekomsten av campylobacter på färsk kyckling i butik. Idag 16 maj presenterar myndigheten resultat från en begränsad studie som genomförts tidigare under våren. Studien omfattar även prover från Danmark, Finland och Frankrike.

Svensk Fågel uppmanar som alltid till god hygien i köket och att hetta upp köttet till minst 70 grader.

Svensk Fågels medlemmar har vidtagit följande åtgärder sedan årsskiftet: 

  • Samtliga flockar provtas för förekomst av campylobacter
  • Tydliga handlingsplaner har upprättats för gårdar med förhöjd förekomst av campylobacter
  • En felinstallerad tvättanordning hos ett medlemsföretag har åtgärdats
  • Utökad provtagning även på transportcontainrar och lådor vid aktuellt företag.
  • Branschen har tagit beslut om utökade ”tomhållningstider” hos berörda gårdar. Det innebär att stallarna måste stå tomma utan djur i minst 48 timmar efter avslutad rengöring och desinfektion för att torka, innan nya djur får sättas in.
  • Samtliga berörda gårdar saneras i samband med utökad tomhållningstid.
  • Utredning av berörda gårdar görs av besättningsveterinär och djurägare tillsammans med veterinär som disputerat på campylobacter.
  • Branschens företaget har även utökat fokus på slaktprocessen och möjligheter till ny teknik i dialog med tillverkare av slakteriutrustning.

För mer information, kontakta:
Maria Donis, VD Svensk Fågel Tel: 0708-25 48 58 E-post: maria.donis@svenskfagel.se