Forskningsanslag ger ännu bättre djurvälfärd för svenska kycklingar

Svensk Fågel driver två av de åtta projekt som Jordbruksverket nu delar ut forskningsanslag till. Pengarna kommer att gå till forskning om djuromsorg för avelsdjur och miljöberikning för svenska kycklingar samt fothälsa hos kalkoner och kan ses som ett led i det större djurvälfärdsarbete som ständigt pågår inom branschorganisationen Svensk Fågel.

-Ett glädjande besked i led med vårt djurvälfärdsarbete. De projekt som kommer att få forskningsanslag är intressanta och utvecklande för branschen. Det är också viktigt att de åtgärder som vi gör för en ytterligare förbättrad djurvälfärd är baserade på forskning och kunskap, både för djurens, konsumenternas och böndernas skull, säger Maria Donis, VD för Svensk Fågel.

Regeringens livsmedelsstrategi har gett Jordbruksverket möjlighet att dela ut 5 miljoner kronor till forskning som syftar till en konkurrenskraftig och utvecklad svensk livsmedelsproduktion med förbättrad eller bibehållen djurvälfärd. Av totalt 28 ansökningar har 8 valts ut, efter samråd med representanter från jordbruks- och livsmedelssektorn samt berörda aktörer på djurskyddsområdet. Svensk Fågel står för två av de utvalda. I det projekt som rör fothälsa hos kalkoner är SLU huvudman och Svensk Fågel samarbetspartner.

De 8 projekt som Jordbruksverket har beviljat forskningsanslag för är:

– Djuromsorgsprogram för avelsdjur i kycklingbranschen

– Miljöberikning till kyckling

– Pilotprojekt: förbättring av bedömningskriterier för fothälsa hos kalkoner vid slakt

– Hur bör man bäst verka koklövar för att förebygga skador; ex-vivo-studie av klövens biomekanik på olika underlag

– Nyckeltal för en hållbar grisproduktion

– PigPlus Slakt – Inventering av miljöfaktorer och skötselfaktorer i svenska slaktgrisbesättningar

– Validering av förebyggande rutiner och diagnostik vid håravfall i nötbesättningar med utegångsdjur

– Bedövning av varmvattenlevande fisk vid slakt och avlivning

Mer information
Läs mer om stöd till studier för konkurrenskraft och ökad djurvälfärd