Låg nivå campylobacter i traditionell svensk kyckling

Livsmedelsverket skrev nyligen i ett pressmeddelande om magsjuka på grund av campolybacter  Färsk kyckling nämndes i sammanhanget liksom att god kökshygien drastiskt minskar risken att drabbas av campylobacterinfektion. Från branschens sida vill vi poängtera att Svensk Fågels medlemmar har fortsatt rekordlåg nivå av campylobacter, även för juni månad. 

– Vanligtvis är förekomsten av campylobacter högre vid den här tiden på året men under 2020 är det extremt få flockar med campylobacter. Hittills under juni är under 1 % positiva, tack vare att branschen och Svensk Fågels medlemmar har utarbetat effektiva metoder för att få ner campylobacternivåerna, säger Pia Gustavsson, veterinär, Svensk Fågel.

Procent per månad 2013-2020

Jämförelse med andra länder
Svensk kycklingproduktion ligger även på en mycket låg nivå gällande campylobacter i ett internationellt perspektiv.  I andra länder, både inom och utanför EU är nivåer på 50-70 procent inte ovanligt, jämfört med den svenska låga nivån på 4,6 procent.

Små- eller storskalig produktion är inte avgörande utan en låg förekomst av campylobacter är i huvudsak beroende av standard på kycklingarnas stallar och de biosäkerhetsåtgärder som gäller för medlemmar inom Svensk Fågel. För kyckling med tillgång till utevistelse är nivåerna campylobacter högre (58,8 procent under 2019). Svensk, traditionell kyckling märkt med  gula pippin, ligger alltså bäst till när det gäller campylobacter.

Resultat i procent

Mer om campylobacter

För mer information, kontakta Pia Gustavsson, veterinär, Svensk Fågel:

Pia@svenskfagel.se
073 811 80 50