Frågetecken reds ut kring ostuckna djur

Aftonbladet har visat ett inslag om ostuckna djur och rensning vid avlivning hos ett av Svensk Fågels medlemsföretag, Kronfågel. Det aktuella fallet rör sig om en tillfällig avvikelse där Kronfågel nu reder ut eventuella frågetecken. 

Svensk Fågels medlemmar arbetar i övrigt i alla led enligt både svensk djurskyddslag och branschorganisationens egna kontrollprogram för att minimera skador och stress hos svenska kycklingar och för att den kyckling som når konsument är livsmedelssäker. Livsmedelsverkets officiella veterinär (OV) finns också ständigt på plats under pågående slakt där djurskyddet kontrolleras.  Även slutprodukten kontrolleras av myndigheten så att den kyckling som når konsument är livsmedelssäker. Något som parallellt även hanteras i förebyggande arbete genom Svensk Fågels egna kontrollprogram såsom Campylobacter- och Salmonellaprogrammet.

Inom ramen för Svensk Fågels djuromsorgsprogram ingår dessutom djurskyddskriterier vid hantering på slakteriet. Detta kontrolleras årligen av ett oberoende kontrollorgan som utför revision på slakterierna.

Allt kött innehåller bakterier precis som i våra egna mag-tarmkanaler. Det är inget som är farligt att äta men eftersom det kan förekomma campylobacter, framför allt under högsäsong på sommaren och om djuren har vistats utomhus, är det viktigt med god hygien i köket. När produkten når konsument är det därför sunt förnuft i köket som gäller och tillräcklig upphettning (till minst 70 grader) ytterligare säkerhetsåtgärder som minskar risken för eventuell livsmedelsburen infektion.

Mer information om Svensk Fågels program hittar du här

Kronfågel reder ut frågetecken

I det aktuella avvikande fallet med ostuckna djur och rensning vid avlivning hänvisar Svensk Fågel till företaget i fråga, Kronfågel: https://www.kronfagel.se/fragor-och-svar/