Frågor och svar med anledningen av WWF:s Köttguide

Frågor och svar med anledningen av WWF:s Köttguide:

Hur ser ni på WWF:s beslut att rödmarkera svensk kyckling?

Vi anser att det är felaktigt och att det inte bygger på aktuell fakta. Precis som Livsmedelverket har gått ut och sagt i dag den 16 november så ska vi äta svensk kyckling. Svensk kyckling har liten klimatpåverkan, bra djurvälfärd och liten antibiotikaanvändning. Dessutom är kyckling näringstätt och innehåller mycket proteiner, mineraler och vitaminer. Ett gott val helt enkelt.

Vad är er främsta kritik av WWF?

Det är bra att WWF hjälper konsumenter att göra rätt val i butik. Men det är olyckligt att det blev fel den här gången när det gäller kyckling från svenska bönder. Köttguiden bygger helt enkelt på felaktiga fakta. De har utgått ifrån gamla studier och studier som har gjorts utomlands, inte i Sverige. I dag i Sverige, på våra gårdar ser det helt annorlunda ut. WWF har inte tagit kontakt med oss överhuvudtaget. Det är väldigt olyckligt. Utveckling av djurvälfärd och klimatarbetet på gården går otroligt fort, så det gäller att vara uppdaterad.

Vad vill ni att WWF ska göra?

Vi önskar att de kan ta del av våra studier, ny forskning och framför allt komma ut och besöka våra bönder på deras gårdar runt om i Sverige. En nygjord välfärdsstudie har precis lämnats in till Jordbruksverket som bekräftar att djurhälsan är mycket bra. I studien analyseras djurvälfärden och den så kallade benhälsan enligt ”Welfare Quality-protokollet” för fjäderfä som tagits fram av bland annat SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet). Vi önskar att WWF vill ha en dialog med oss bönder. På så sätt kan vi bönder tillsammans med WWF driva hållbarhetsarbetet   och hjälpa konsumenterna att göra rätt val i butik.

Är kyckling från Svensk Fågel klimatsmart?

Om du väljer att äta kött så är kyckling från svensk Fågel det mest klimatsmarta valet. Vår klimatbelastning är t o m ännu mindre än den var för några år sedan, vi är ännu mer klimatsmarta i dag. Det visar det statliga forskningsinstitutet RISE i sin klimatdatabas och där klarar vi även WWF:s skärpta krav med råge RISE klimatdatabank. Och vi tycker att det är bra att WWF har skärpt klimatkraven. Klimat och hållbarhet är oerhört viktigt och vi jobbar ständigt med att bli bättre. Våra bönder bor och verkar ju på sina gårdar, ofta i generationer.

Vår koldioxidbelastning är betydligt lägre i dag än bara för några år sedan. Och vi jobbar hela tiden med att göra gården mer energieffektiv. Totalt 97 procent av oss bönder har exempelvis förnybar energi. Men självklart jobbar vi hela tiden med att utveckla och förbättra oss, just nu går fler över till solceller.

WWF menar att det är ett djurskyddsproblem att kycklingraserna är snabbväxande och att de har benproblem, stämmer det?

Först och främst ska man konstatera vad vi pratar om här. Det som man i dag kallar långsamväxande i dessa sammanhang föds upp 5 till 10 dagar eller längre än traditionella kycklingar. De kycklingar som vi föder upp inom ramen för Svensk Fågel har inte benproblem i dag. Det förekom för 20 år sedan och har vartefter förbättrats och har sedan dess genomförts många åtgärder. Och att det har gett resultat visas tydligt i den nya välfärdsstudien som är inlämnat till Jordbruksverket. Så återigen, här utgår WWF tyvärr från gamla, ej aktuella studier.

Har ni god djurvälfärd?

Ja, våra djur mår bra. De sitter inte i bur, utan rör sig fritt i stora luftiga stallar med tillgång till vatten och foder. Våra bönder arbetar i stallarna dagligen och ser till djuren och deras välbefinnande. Vi samarbetar också med oberoende certifierad kontrollorgan som hela tiden övervakar och kontrollerar att djuren mår bra utöver myndigheternas kontroller och kan utföra naturlig beteende inomhus. Ingen tjänar på att djuren skulle må dåligt, inte djuren, bönderna eller konsumenterna.

Varför håller ni kycklingarna inomhus?

Det gör vi för både djur och framför allt konsumenternas skull. Utomhus är det stor risk att kycklingarna smittas med fågel- och livsmedelsburna sjukdomar. För oss är det viktigt att konsumenterna ska kunna lita på att maten är säker. Våra kycklingar sitter inte i bur, har gott om plats och rör sig fritt i stora luftiga stallar.

Mer information och kontakt:

Maria Donis, VD Svensk Fågel tel: 0708 2548 58
Jenny Andersson, ordförande Svensk Fågel tel: 070-533 58 59

Mer information ”Svenska kycklingar mår bra – WWF får gärna besöka våra gårdar”