Friska djur behöver inte antibiotika

Svensk Fågels medlemmar har sedan många år arbetat framgångsrikt med minskad antibiotikabehandling i kyckling- och kalkonflockar. I samband med det svenska EU-ordförandeskapet hamnar frågan om antibiotikaresistens högt på agendan både inom EU och internationellt. Bakterier och resistens bryr sig inte om gränser och blir därför en gemensam global ödesfråga.

Svensk Fågels medlemmar bidrar konkret med att minska risken för antibiotikaresistens med varje flock, varje dag. Det arbetet görs genom att ge kycklingarna en miljö där behovet av antibiotikabehandling är minimalt. Friska djur behöver nämligen inte antibiotika och de senaste siffrorna för år 2022 visar en antibiotikaförbrukning på endast 10 av 3 470 uppfödda flockar (0,3%) av Svensk Fågels medlemmar.

Behandlade flockar hos Svensk Fågels medlemmar
Jämförbar statistik över hur mycket (eller lite) antibiotika som används till matfågel inom EU saknas. Sedan 2011 har därför Svensk Fågels medlemmar ett eget system för dokumentation över antal:

Behandlade flockar i procent:
2012 – 0,04 %
2013 – 0,13 %
2014 – 0,1 %
2015 – 1,0 %
2016 – 0,4 %
2017 – 0,03 %
2018 – 0,12 %
2019 – 1,6 %
2020 – 0,35 %
2021 – 0,4 %
2022 – 0, 3 %

Källa: Rapporterat från Svensk Fågel till SVA

Miljö viktigare än medicin
Djur kan, liksom människor bli sjuka. Men i Sverige, till skillnad mot många andra länder innebär det inte att flocken per automatik behandlas med antibiotika. Virusinfektioner ska ju till exempel inte behandlas med antibiotika (ingen effekt mot virus) och om miljön i övrigt är bra är risken för bakterieinfektioner som följd av virus relativt liten. Det finns med andra ord inget behov av antibiotika. Detsamma gäller vid de flesta infektioner med E.coli, där antibiotika fungerar dåligt samtidigt som risken för att E.coli utvecklar resistens är relativt hög.

För att kunna upprätthålla god djurvälfärd i en flock med en E.coli infektion utan antibiotika kan djurägaren behöva avliva sjuka djur som inte tillfrisknar. Valet att undvika antibiotikabehandling och alla förebyggande åtgärder som krävs för friska djur, innebär att det är ett medvetet val som gör svensk kyckling och kalkon kan bli dyrare än motsvarande importerad. Samtidigt är minimal användning av antibiotika ett viktigt mervärde kopplat till svensk kyckling och kalkon.

Svensk Fågels policy är att minska behovet av antibiotika så mycket som möjligt och i hög utsträckning helt avstå behandling vid infektioner med E.coli. Resultatet syns tydligt när man jämför förekomsten av resistens hos vanliga E.coli i tarmen på friska kycklingar och kalkoner, mellan olika länder inom EU.

Ju grönare färg desto färre e-coli med resistens i tarmen hos friska kycklingar.
Källa: (EFSA) 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2022.7209

Mer information: Pia Gustavsson, Chefsveterinär, Svensk Fågel: pia@svenskfagel.se, 073 811 80 50