Gällande uttalande från regionala smittskyddsläkare om färsk kyckling

Idag har regionala smittskydsläkare i uttalanden uppmanat till att välja fryst istället för färsk kyckling. Så länge du som konsument väljer kycklingprodukter märkta med Svensk Fågels Gula Pippin kan du vara säker på att du köper en produkt som ingår ett gediget program för att bekämpa campylobacter.

Kyckling kan till och från bära på campylobacter, i synnerhet om den har vistats utomhus. Det är därför alltid viktigt med god hygien i köket – oavsett om du tillagar färsk eller fryst kyckling ska du alltid hetta upp köttet till minst 70 grader. Men det räcker så klart inte. Vid högre förekomst så är också risken högre för att man blir smittad. Därför genomför vi i branschen kraftfulla åtgärder för att minska förekomsten för att komma ner på den normalt låga svenska nivån igen. Läs mer om vårt campylobacterprogram och hur vi arbetar här.

Campylobacter är en tarmbakterie som förekommer i den normala tarmfloran hos djur och som kan orsaka magsjuka hos människor. I Sverige har vi sedan många år mycket låga nivåer av campylobacter hos våra kycklingflockar. Cirka 10 procent av våra svenska kycklingflockar brukar bära på campylobakter jämfört med upp till 90 procent i flera andra europeiska länder som exporterar kyckling. Under det senaste året har vi sett en ökning i Sverige till cirka 15 procent, vilket fortfarande är en mycket låg nivå sett ur ett internationellt perspektiv.

Aktuella siffror från Jordbruksverket visar att importen av färsk kyckling ökade under år 2016 med 7 procent. Nederländerna och Danmark stod för 73 procent av den färska importen. Ingen provtagning görs av importerade produkter när de kommer till Sverige. Importen av fryst kyckling till Sverige ökade med 6 procent – inte heller dessa produkter provtas. Även om förekomsten av campylobacter minskar så försvinner den inte helt. Att få svenska folket att enbart välja fryst kyckling kan innebära en falsk trygghet. Därför är det viktigt med god hygien oavsett om det är fryst eller kyld.

I slutet av januari identifierade ett svenskt slakteri ett installationsfel i en ny tvättanläggning vilket har bidragit till den högre förekomsten av campylobacter. Slakteriet åtgärdade problemet omedelbart och tester visar nu att halterna är på väg tillbaka till lägre nivåer. Vår förhoppning är att vi ser resultat av vårt arbete med att sanera berörda stallar och att nivåerna vänder nedåt under mars och april 2017.

Detta ska du tänka på när du lagar kyckling

  • Tvätta händer och håll ytor och redskap rena.
  • Ha en separat skärbräda för rått kött.
  • När du är färdig med köksredskapen, se till att köra diskmaskinen så hett som möjligt.
  • Håll koll på innertemperaturen. En kycklingfilé ska vara 72 grader, vilket du enkelt avläser med en termometer och 80 grader för hel kyckling eller styckningsdetalj med ben.