God och säker kyckling – tips gällande campylobacter


Nu är det högsäsong för campylobacter och därför extra viktigt med sunt förnuft och bra hygien i köket. Handtvätt, separata skärbrädor och uppvärmning till minst 70 grader ger en god och säker kyckling. 

Campylobacter är en tarmbakterie som kan orsaka magsjuka hos människor. Vanligast är campylobacter annars bland vilda småfåglar och i vattendrag, men bakterien finns också hos hundar, katter, nötkreatur, grisar och kycklingar samt i opastöriserad mjölk. Campylobacter kan överföras till människor via direktkontakt med djur, förorenat dricksvatten, bristande hygien vid hantering av rått kött eller otillräcklig upphettning av rått kött.

Vid god kökshygien och rätt tillagning finns ingen risk att bakterien orsakar någon magsjukdom. Alla bakterier, inklusive campylobacter, dör vid upphettning till minst 70 grader.

Kontrollprogram
Genom forskning och praktiska försök är Sverige sannolikt ett av de länder i världen som kommit längst i att minimera förekomsten av campylobacter i kyckling. Svensk Fågel har sedan mitten av 1980-talet tillsammans med Jordbruksverket, Livsmedelsverket samt Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), aktivt verkat för åtgärder som ska minska förekomsten av campylobacter i kycklingflockar. Branschens mål är att mindre än tio procent av de svenska kycklingflockarna ska vara smittade med campylobacter. I de flesta andra europeiska länderna ligger nivåerna på 30 till 90 procent.

Resultat
De åtgärder som vidtagits genom åren har sänkt antalet flockar som testat positivt för campylobacter från cirka 60 procent år 1989 till 5,3 procent år 2021 utslaget över året.

Enligt undersökningar varierar antalet flockar som bär på campylobacter med årstiderna. Förekomsten av campylobacter är som högst just nu, under sensommar och höst. Juli och augusti är rötmånader och därför kan det vara en tillfälligt högre nivå av campylobacter nu.

De senaste preliminära statistiksiffrorna från Svensk Fågel för juni månad 2022 visar ändå på enbart 4,6 procent (antal kycklingflockar som testat positivt för campylobacter).

Men glöm inte att sunt förnuft och hygien i köket alltid gäller och just nu kan det vara bra att vara lite extra noga.

Läs mer om campylobacter här