Hållbart nyårslöfte till politiker – välj svensk kyckling

Det finns ett nyårslöfte som både konsumenter och politiker, ansvariga för offentlig upphandling, borde avge och försöka hålla sig till under året. Det är att köpa svensk kyckling. Då lyssnar de till svenska folkets önskan, 87 procent tycker det är viktigt att kycklingen är svensk. 

Tre av fyra konsumenter före­drar svensk kyckling i stället för importerad. Enligt två nyligen utförda konsumentundersökning som Svensk Fågel genomfört med hjälp av Novus och Ipsos tycker 87 procent  av svenska folket att det är mycket eller ganska viktigt att kycklingen är svensk. De har mycket goda skäl till det. Anledningen till att fler väljer svenskt är framför allt en bättre djurvälfärd och friskare djur som inte behöver onödig antibiotikabehandling.

Trots att alla känner till att överanvändning av antibiotika inom djuruppfödningen är riskfyllt så väljer uppfödare i många länder fortfarande att i förebyggande syfte behandla samtliga djur med antibiotika.Många av de stora importländerna kamouflerar brister i djurhållning och hygien genom att ge antibiotika till djuren under hela uppfödningstiden, med eller utan veterinära recept. Det leder till en oroande utveckling av antibiotikaresistens. Det är så pass allvarligt att WHO beskriver de motståndskraftiga bakterierna som det största hotet mot folkhälsan.

I Sverige förbjöds tillväxt­antibiotika för drygt 30 år sedan och svenska kycklingar behandlas inte heller med antibiotika i förebyggande syfte. Den otroligt låga antibiotikaanvändningen sätter Sverige i positiv mening på världskartan. Det är något vi kan vara stolta över.

Det är också glädjande att en stor majoritet konsumenter väljer bort ”fulkyckling” men Svensk Fågel har visat att det i förskolor, skolor och vårdinrättningar fortfarande förekommer importerad kyckling och kycklingdelar. Det är särskilt allvarligt för där kan inte de som ytterst berörs göra några medvetna val.

Det lägger i stället ett stort ansvar på dem som jobbar med offentlig upphandling och ytterst på politikerna. Nu finns det nya kriterier för upphandling av kyckling. De ger nya möjligheter. Därför vill jag särskilt rikta mig till de nyvalda politikerna i landets kommuner och landsting  – avge ett nyårslöfte om att främja svensk kyckling. Det är ett löfte som är lätt att hålla och gynnar ett viktigt hållbarhetstänkande.

Jenny Andersson, kycklingbonde och ordförande för Svensk Fågel