Kommentar angående TV4 inslag om skadade kycklingar

Vi vill börja med att understryka att djur som på något sätt skulle utsättas för brister i skötseln eller skadas under uppfödningen självklart är oacceptabelt. En god djurvälfärd är grunden i den svenska modellen i djurskyddslagen och branschen. På samtliga kläckerier anslutna till Svensk Fågel finns veterinärer anställda med expertkompetens inom fjäderfä.

Enligt kläckeriet SweHatch har de aktuella filmerna med all sannolikhet filmats under ett driftstopp under våren och är ett undantag, de ansvariga på företaget känner inte igen sig i det som visas. Även vid driftstopp så är det viktigt att minimera risken för att djuromsorgen påverkas negativt. För ytterligare information om detta, vänligen kontakta Kronfågel; https://www.kronfagel.se/information-fran-kronfagel/

Med hjälp av Jordbruksverket har Svensk Fågel under 2021 – 2022 arbetat fram ett skräddarsytt djuromsorgs- och kontrollprogram för de svenska avelsdjuren på gård och på kläckeri. Implementeringen av programmet har precis påbörjats. Kontrollprogrammet kommer att stärka upp kontrollerna i branschen och är också ett komplement till Länsstyrelsens kontroller.

Svensk Fågel har sedan länge ett omfattande kvalitets- och kontrollprogram för kycklingar och kalkoner. Detta utökas nu och ska därmed även omfatta kläckerier och avelsdjuren, också de så kallade långsamväxande raser som visades i TV4 inslaget. Det nya programmet kommer att övervakas av Svensk Fågel och kontrolleras av ett svenskt externt ackrediterat kontrollorgan.

De aktuella filmerna kommer återigen från aktivister som infiltrerat företagen och väljer att visa sin bild av svenskt lantbruk och djuruppfödning. Deras mål är att vi ska sluta att äta kött och gå över till en vegansk kost. Att utmåla en hel bransch som djurplågare är ett sätt för djurrättsaktivister att skapa ett narrativ som passar deras frågor. Den visar inte upp en rättvis bild av svenskt lantbruk och livsmedelsproduktion.

Mer information och kontakt: 
Maria Donis, vd, Svensk Fågel, 070 825 48 58 eller maria.donis@svenskfagel.se