Kvinnliga kycklingbönder – en självklarhet

Vad tänker du på när du hör ordet bonde? Någon klädd i rutig skjorta, blåställ och gummistövlar? Förmodligen en man? Kanske till och med en gubbe? Tänk om! På många av de familjegårdar som finns på den svenska landsbygden börjar allt fler kvinnor ta över lantbruk, spannmålsodling och kycklinguppfödning. 

Hos Svensk Fågel är det inte alls självklart att det är sonen som tar över kycklinguppfödningen när den äldre generationen pensioneras. Istället är det allt vanligare att gården går i arv eller tas över och kunskaper förs vidare till dottern i familjen.

Att det ligger till så här stödjs av den hållbarhetsanalys på gårdsnivå som utfördes av Svensk Fågel under åren 2018-2020. En analys med ett bredare perspektiv på begreppet hållbarhet där aspekter som levande landsbygd, arbetstillfällen, social, ekonomisk och jämställd hållbarhet ingick.

– Vi såg tydligt hur kvinnor utmärker sig som arbetskraft genom hela värdekedjan från kläckeri, foder, uppfödning och slakt och att kvinnliga kycklingbönder idag är en självklarhet hos Svensk Fågel. Vår bransch är både hållbar och jämställd, säger Jenny Andersson som själv är både kycklingbonde och ordförande för branschorganisationen Svensk Fågel.

Svenska kycklingbönder består idag till stor del av kunniga, starka och innovativa kvinnor från 25 års ålder och uppåt, här ser du ett urval av några av Svensk Fågels medlemmar som driver kycklinguppfödning på sina gårdar:

Jenny, Bankeberg/Stjärnamo Kyckling

Karin, Möllehall

Jenny, Husby Gård

Camilla, Limmergård

Anette, Backa gård

Malin, Olahills Lantbruk

Anna, Spannarps Säteri

Frida, Lunneberg Lantbruks AB

Sara, Sundfågel

För mer information:

Jenny Andersson, ordförande i Svensk Fågel och kycklingbonde i Småland: jenny@svenskfagel.se