Kycklinguppfödare prisas för hållbart och etiskt lantbruk

Anders Walls Stiftelse har sedan starten 1981 belönat unga begåvningar inom både kultur och vetenskap. Årets stipendium för landsbygdsutveckling tilldelas Olof Boson, lantbrukaren som låter etik och hållbarhet prägla det dagliga arbetet – med ett tydligt mål i sikte.

År 2030 ska djurproduktionen på gården i Mönsterås vara helt koldioxidneutral.  

– Ska man sälja livsmedel i framtiden måste man kunna möta konsumenternas krav på etisk uppfödning och hållbar produktion med liten klimatpåverkan, säger han.

Ett led på vägen är engagemanget i Mönsterås Biogas AB, ett samverkansprojekt mellan 19 lokala lantbrukare där planen är att förädla 120 000 ton gödsel till fordonsgas för kollektivtrafiken i Kalmar län.

Olof Boson är agronom med ekonomisk inriktning. Efter ett par års studier och arbete utomlands återvände han 2012 till sina hemtrakter och tog över faderns lantbruksföretag med mjölk- och kycklingproduktion. Företaget bedriver även växtodling och köttdjursuppfödning.

Som lantbrukare och arbetsgivare arbetar Olof aktivt med integration. Anställd på gården är både en kollega från tiden i Pakistan, och en syrisk snickare. Nu planerar han att rekrytera ytterligare en nysvensk.

– Vi måste ju se till att de som flyttar till Sverige kommer in på arbetsmarknaden och lär sig svenska, säger han. Vi kompletterar varandra med våra olika kulturer och religioner och har väldigt kul tillsammans.

Stipendiet för landsbygdsutveckling är på 100 000 SEK och tilldelas Olof Boson för att han ”som driftig, välutbildad lantbruksentreprenör med internationella erfarenheter och perspektiv förmår att tänka globalt men arbeta med fokus på det egna företagets kyckling- och köttdjursproduktion samt växtodling”.