Låg förekomst av campylobacter i svensk kyckling

Idag skriver Jordbruksverket att betydligt färre svenska kycklingar är bärare av campylobacter än genomsnittet i Europa.  Dialog mellan myndigheter och bransch samt fokus på noggranna hygienregler för kycklingbönder är framgångsfaktorer som håller förekomsten av campylobacter på en låg nivå. 

Årligen smittas cirka 9 miljoner människor i Europa av campylobacter enligt European food safety authority, skriver Jordbruksverket. Det är den zoonos, sjukdom som smittar mellan djur och människa, som ökar mest.

Bra status hos svenska kycklingar

I genomsnitt är 34,5 procent av europeiska besättningar av slaktkyckling bärare av campylobacter. Vissa europeiska länder har betydligt högre förekomst, över 70 procent medan Sverige ligger lågt, endast 8,7 procent under 2018.

Jordbruksverket har godkänt ett kontrollprogram som drivs av branchorganisationen Svensk Fågel och som syftar till att minimera förekomsten av campylobacter i svenska besättningar. Producenterna måste bland annat följa noggranna hygienregler. Dessutom har samarbetet mellan branschen, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt intensifierats sedan 2016. Vid en eventuell oväntad ökning av campylobacter tillsätts dessutom en arbetsgrupp som ännu mer noggrant följer utvecklingen av smitta för att snabbt kunna vidta åtgärder när det krävs.

– Våra medlemmar i Svensk Fågel jobbar dagligen med att verka för en så låg förekomst av campylobacter som möjligt. Det är glädjande att våra program och åtgärder visar på resultat, säger Pia Gustavsson, veterinär, Svensk Fågel.

Procent campylobacter i antal kycklingflockar/år

Fortsatt viktigt med god hygien i köket

Utöver att det är viktigt att kycklingbönderna följer de riktlinjer som Svensk fågel har utarbetat, är det fortsatt viktigt att konsumenter är noggranna med hygienen vid hantering av rått kött i köket.

– Det kommer vi aldrig ifrån. Många som tillagar kyckling har redan goda kunskaper om det, men det är fortsatt viktigt att påminna om, säger Karin Åhl, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.

Mer information
Campylobacter är en bakterie som kan finnas hos både människor och djur. Campylobacter kan finnas i tarmen hos livsmedelsproducerande djur, till exempel fågel, gris, nöt och får. Campylobacter kan också finnas i opastöriserad mjölk. Symtom på campylobacterinfektion hos människa är kraftiga buksmärtor, diarré, kräkningar och feber.

Det är viktigt att hantera råvaror på rätt sätt i köket och att vara noga med hygienen. Skilj rått kycklingkött från annan mat och genomstek alltid kyckling.

Svensk Fågel har godkänts av Jordbruksverket som huvudman för organiserad hälsokontroll avseende campylobacter. När campylobacter ökar ovanligt mycket i svensk kyckling finns åtgärder framtagna i kontrollprogrammet för att identifiera och hantera orsaken till ökningen. Målet med programmet är att hålla förekomster av campylobacter under 10 procent på årsbasis.

Mer om Campylobacter

Kontakt: 
Pia Gustavsson, veterinär, Svensk Fågel

pia@svenskfagel.se
0738118050