Med anledning av programmet Matkontrollen i norska TV2

I norska TV2 jämförs svenska kycklingprodukter med den norska och man diskuterar förekomsten av saltlake i fryst kyckling. Saltlake tillsätts sedan många år tillbaka i kyckling för att den inte ska bli torr vid tillagning och värmehållning.

I kyckling, framför allt i fryst bröstfilé, behöver saltlake tillsättas eftersom den annars blir torr när den tillagas och vid varmhållning. I Sverige har vi sedan många år en branschöverenskommelse
med en maxgräns på 13 procent tillsatt saltlake i kyckling. Svensk Fågels medlemmar anger alltid tydligt på förpackningen köttandelen i ingrediensförteckningen och i varubeteckningen att den är mörad. Svensk Fågels medlemmar följer denna rekommendation och gäller alltid vid när Gula Pippi-märket finns på förpackningen.

I andra europeiska länder finns inte samma strikta reglering. Ibland kan den tillsatta saltlaken i fryst kyckling från andra länder vara så hög som 30-35 procent. Oftast förekommer det även främmande tillsatser då vätskan annars inte kan bindas.

Svensk Fågel välkomnar att frågan om tillsatt saltlake debatteras och vi har som organisation sedan flera år drivit linjen att det bör finnas en EU-gemensam standard för märkning av kycklingprodukter samt ett lågt gränsvärde för tillsatt saltlake, likt det vi har i Sverige idag.
Med vänliga hälsningar

Maria Donis, VD
Branschorganisationen Svensk Fågel