Miljardstöd till lantbruksnäringen

De svenska lantbruken är idag hårt pressade på grund av kraftigt ökade priser på foder och drivmedel. Stegrade kostnader slår nu också hårt mot våra producenter av matfågel. 

Prisökningarna de senaste månaderna är så kraftiga att det nu finns en risk att flera av våra medlemsföretag tvingas dra ner på sin verksamhet och i vissa fall tvingas att lägga ner helt. 

-Regeringens förslag om ett extra stöd till vissa sektorer som inkluderar svenska lantbrukare inom matfågel välkomnas i vårbudgeten. Det är glädjande att det också finns en majoritet i riksdagen för att hitta en modell för att stödja och säkra svensk livsmedelsproduktion, säger Jenny Andersson, ordförande i Svensk Fågel och kycklingbonde i Småland.

Inom lantbrukssektorn finns en rad behov av åtgärder för att stärka konkurrenskraften inom livsmedelssektorn. Detta är ett steg på vägen och en akut åtgärd. Ytterligare långsiktiga åtgärder är nödvändiga och angeläget att landsbygdsministern snarast verkar för att genomföra.