Mindre antibiotikaresistens i Sverige än i andra länder

Livsmedelsverket går nu ut med en undersökning som visar betydligt mindre antibiotikaresistens i kyckling från Sverige jämfört med utländsk kyckling. 

I undersökningen har man tittat på bakterien campylobacter som är en vanlig bakterie i naturen och som i sällsynta fall förekommer i kyckling. Kyckling från Svensk Fågel innehåller generellt mycket låg halt av campylobacter eftersom branschen och uppfödare under lång tid har arbetat aktivt med hygien och andra metoder för att minska halten campylobacter. Här är tex utevistelse en högre risk för kontakt med campylobacter medan kyckling från Svensk Fågel skyddas bättre då de föds upp inomhus i stora luftiga stallar. Läs mer om campylobacter här.

Ingen resistens mot vanligaste antibiotikan

I Livsmedelsverkets studie om antibiotikaresistens visade det sig att 85 procent av de låga halter campylobacter som fanns i svenskt kycklingkött INTE var resistenta mot antibiotika. Motsvarande siffra för campylobacter i utländsk kyckling var enbart 58 procent, här var alltså 42 procent antibiotikaresistenta.

I studien var inga campylobacter, av den låga nivå som fanns i svensk kyckling, resistenta mot antibiotikagruppen makrolider. Antibiotikasorten makrolider är förstahandsvalet i Sverige i de fall campylobacterinfektioner behöver behandlas med antibiotika.

En förklaring till de bättre siffrorna i Sverige är att vi generellt har lägre användning av antibiotika både till människor och livsmedelsproducerande djur jämfört med andra länder. Läs mer om antibiotika här .

Livsmedelsverkets undersökning hittar du här.