Minskad förekomst av ESBL hos svensk kyckling

Förekomsten av bakterier med så kallad ESBL-resistens hos svensk kyckling minskar rejält. Det visar den nya Swedres-Svarm-rapporten för 2018 från SVA, Statens Veterinärmedicinska anstalt.

– Alla led har bidragit till minskningen. Avelsföretagen internationellt har lyckats stoppa förekomsten och svenska avelsföretag och kycklingbönder har bidragit ytterligare genom att omgångsvis få helt rent i sina stallar. Vidare har de fortsatt som tidigare med att föda upp friska avelsdjur och kyckling som inte behöver antibiotika, säger Pia Gustavsson, veterinär, Svensk Fågel.

ESBL-bildande bakterier är resistenta mot flera viktiga antibiotikatyper, och finns hos kyckling i många länder. I Sverige arbetar SVA, andra myndigheter och branschorganisationen Svensk Fågel för att eliminera sådana bakterier från svensk kycklingproduktion. Bland annat har krav ställts på de internationella företag som levererar avelsdjur att minska förekomsten av ESBL bland de djur som säljs till Sverige. Avelsföretagen har till exempel ändrat sina rutiner kring användning av antibiotika på sina kläckerier, ett arbete som har gett effekt.

Gemensam ansträngning har gett resultat

En minskning av bakterier med ESBL-resistens hos kyckling i Sverige har noterats under några år, och siffror från det senaste året gör tendensen ännu tydligare. Endast 13 procent av proverna från svensk kyckling innehöll ESBL-bildande bakterier 2018, jämfört med 34 procent 2017.

Oskar Nilsson, ansvarig för resistensövervakningen vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) uttalar sig i en nyhetstext från SVA om att minskningen är mycket glädjande och ett resultat av gemensamma ansträngningar från myndigheter och företag inom kycklingnäringen.

– Det beror troligen på en minskad förekomst av sådana bakterier bland införda avelsdjur. Nu fortsätter vi att arbeta tillsammans för att minska förekomsten ännu mer inom hela produktionen, säger Oskar Nilsson i SVA:s nyhetstext.

% positiva prov              % positiv flock

2010      43                                  60
2011       35                                  100
2012        9                                   56
2013        15                                 43
2014        19                                 40
2015        49                                100
2016        4                                   15                       Utan RR
2017        3                                    8                        Utan RR
2018        0                                   0

Mer information och kontakt:

Pia Gustavsson, veterinär, Svensk Fågel: 073 811 80 50 pia@svenskfagel.se

Ta del av senaste Swedres-Svarmrapporten här

Mer om ESBL