Ökad konsumtion av matfågel och andelen svenskt

Färska siffror från Jordbruksverket visar att  svenskarna har minskat intaget av kött något samtidigt som andelen svenskt kött och specifikt svensk matfågel (kyckling och kalkon)  har ökat.

– Svensk kyckling innehåller hög halt av fullvärdigt protein, mycket D-vitamin, järn och selen. Det lilla andel fett som finns i kyckling är av bra fettkvalitet. Därför är kyckling väl värt att satsa på ur hälsosynpunkt. Dessutom är svensk kyckling hållbart och smakar gott, säger Stina Nordqvist, dietist på Svensk Fågel.

Enligt de nya siffrorna från Jordbruksverket  minskade den sammantagna  förbrukningen av kött 2019 med 2,3 procent eller 2,0 kg till 81,9 kg/capita, medan variationen mellan köttslagen var stor. Minskningen var störst för griskött och förbrukningen ligger där på samma nivå som mitten av 1980-talet.

Enligt Jordbruksverkets siffror ökade förbrukningen av matfågel med 1,2 % vilket är det enda köttslaget som ökade under 2019. Den totala förbrukningen av matfågel landade på 22,4 kg/capita vilket är en ökning, trots det konsumerar svenskarna mer fläsk (30,5 kg/capita) och nötkött (24 kg/capita) än fågel.

Andelen svenskt, enligt Jordbruksverkets sätt att räkna på, ökade för alla köttslagen.

Bilder och källa: Jordbruksverket