Möte med nya landsbygdsministern

Den 20:e februari träffade och Jenny Andersson, Svensk Fågels ordförande och Maria Donis, Svensk Fågels VD nya landsbygdsministern Jennie Nilsson på Näringslivsdepartementet tillsammans med LRF, Lantmännen och Svenska Ägg. Den gröna näringen presenterades för ministern och Svensk Fågel berättade om kycklingbranschens struktur samt redogjorde för de olika kvalitetsprogrammen och dess aktuella resultat.

Följande frågor stod i fokus under ministermötet:

  • Hur kan vi minska långa handläggningstider, som i dag kan ta upp till tre år då svenska kycklingbönder ansöker om att få bygga kycklingstallar?
  • Vilken avgiftsmodell ska Sverige tillämpa från årsskiftet då den nya EU-förordningen träder i kraft som samtidigt ska öka den svenska livsmedelsproduktionen och stärka konkurrenskraften? Avgifterna för offentlig kontroll av slakterier och vilthanteringsanläggningar måste hållas nere och nuvarande kostnadsutveckling hejdas.
  • Hur kan vi minska byråkratin kring miljörapportering och rapportering av framtida BAT som påverkar utbyggnationen eller nybyggnation av kycklingstallar?
  • Hur kan vi öka tilltron och förbättra relationen mellan lantbrukare och företagen med myndigheterna?
  • Hur kan vi minska handelshinder vid export samt öka handelstillträden till nya marknader?

Diskussionen med nya landsbygdsministern landade även i möjligheter att öka produktionen av svensk kyckling då konsumtionen ökar i världen när det gäller fågel. Vidare diskuterades hur en ökad produktion av svensk kyckling även skapar fler arbetstillfällen och därmed en levande landsbygd.

Jennie Nilsson med sin stab på regeringskansliet visade stort intresse för branschens frågor och var både lyhörd och engagerad. Hon menade att en dialog med branscherna är viktigt för att kunna komma vidare och skapa en hållbar tillväxt, produktion och nya arbetstillfällen, det här är frågor som Jennie Nilsson kommer att fokusera på under sin mandatperiod. Samt att, tillsammans med branscherna, jobba vidare med regelfrågorna.

I slutet av mötet bjöds Jennie Nilsson in att besöka både kycklinggård samt slakteri. Fram tills dess överlämnades den ”synbara” Gula Pippin-väskan med nyttigt material att läsa in sig på.