Låg nivå campylobacter i svensk kyckling

Juli och augusti är rötmånader, årstidens värme och fukt brukar innebära ökad tillväxt rent generellt av bakterier i livsmedel. I kycklinguppfödning brukar det bli en tillfällig ökning av campylobacter den här tiden på året men i år ser vi ingen större ökning i svensk kyckling anslutna till campylobacterprogrammet, nivåerna är normala för årstiden.

Redan på 1980-talet startade Svensk Fågel, tillsammans med flera myndigheter, ett övervakningsprogram i syfte att minska förekomsten av campylobacter hos svensk kyckling anslutna till Svensk Fågel. Övervakningsprogrammet har sedan dess omarbetats och uppgraderats och drivs idag av Svensk Fågel tillsammans med Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och SLU Sveriges Lantbruksuniversitet.

Syftet är att genom forskning på gårdsnivå, provtagning, eventuella åtgärder och dialog minska antalet kycklingflockar med campylobacter inom svensk kycklinguppfödning.

Unik låg nivå i svensk kyckling
Campylobacterprogrammet har gett mycket bra resultat. Ur ett större, internationellt perspektiv ligger svensk kycklingproduktion på en unikt låg nivå med i medeltal 4,6 procent campylobacter för år 2019. I andra länder, både inom och utanför EU, är nivåer på 50-70 procent inte ovanligt.

– Just under rötmånaderna juli och augusti brukar campylobactersiffrorna vända uppåt tillfälligt och i år ser vi samma trend med en ökning under juli månad säger Pia Gustavsson, veterinär, Svensk Fågel.

Under juli var 11,6 procent av flockarna positiva och hittills under augusti 3,8 procent, av totalt antal kycklingflockar för Svensk Fågels medlemmar. Det som kommer få siffrorna att återgå till den vanligtvis lägre nivån är naturlig temperaturförändring (sommar går över i höst) samt att som alltid hålla hårt på hygienregler på gårdarna och slakteri.

Som konsument gäller här att hålla god hygien i köket. Att tvätta händer och hetta upp kycklingen till minst 70 grader vid tillagning minskar drastiskt risken att drabbas av en campylobacterinfektion.

Mer om Campylobacter

Kontakt
Pia Gustavsson, veterinär, Svensk Fågel:
pia@svenskfagel.se
0738118050