Nytt och unikt Djuromsorgsprogram för avelsdjur

Svensk Fågel har infört ett nytt Djuromsorgsprogram för avelshönsen som föds upp i Sverige. Det gör att hela värdekedjan från avel, kläckeri till uppfödning, transport och slakt nu kontrolleras av ett oberoende ackrediterat kontrollorgan. Detta gör Sverige och Svensk Fågel världsledande. Programmet skapar en extra trygghet för konsumenterna som enligt en ny undersökning har högt förtroende för svensk kyckling.

– Motsvarande kontroll saknas helt vid import av kyckling, där vi inte vet något om användningen av antibiotika, djuromsorg och livsmedelssäkerhet. Trots detta visar siffror från Jordbruksverket för sista kvartalet 2023 att importen av kycklingkött till Sverige ökar. Vi tar vårt ansvar och det hoppas jag att handel, konsumenter och offentlig sektor också gör, säger Maria Donis, vd Svensk Fågel.

Enligt en Novus-undersökning från januari i år anser en majoritet av svenska folket att det är viktigt att den kyckling som serveras inom offentlig sektor är svensk. Hela 62 procent av de som väljer svenskt anger att orsaken är att de vill stötta svenskt lantbruk och bonden. Åtta av tio kommer fatt bibehålla sin konsumtion av svensk kyckling och fem procent vill äta mer framöver.

– Det är oerhört glädjande att vi har konsumenterna med oss och att de vill köpa och äta kyckling från svenska gårdar.

Det nya programmet som är finansierat av Jordbruksverket har utvecklats sedan 2020 och började att införas under slutet av 2023. Det kommer att ingå i de befintliga kontrollprogrammen för kyckling och kalkon. Ett externt ackrediterat organ kontrollerar djurens välfärd i alla led. Om det skulle förekomma brister får Svensk Fågel snabbt information om detta och det aktuella företaget kan genomföra åtgärder och förbättringar.

– Uppfödningen av avelsdjuren skiljer sig en hel del från uppfödningen av kycklingarna, därför har ett skräddarsytt program med hjälp av fjäderfäexperter för denna del av värdekedjan utvecklats. Men det utgår som alltid från våra starka grundvärderingar att en god djuromsorg är basen i svensk kycklinguppfödning.

Här hittar du mer information om Djuromsorgsprogrammet för avelsdjuren.

För mer information kontakta:

Maria Donis, Vd Svensk Fågel, maria.donis@svenskfagel.se, mobil: +46708254858

Anna Silvera, djurvälfärdsexpert, anna.silvera@svenskfagel.se, mobil: +4672453 64 53