Örn i Blekinge med ny typ av fågelinfluensa

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har konstaterat ett fall av fågelinfluensa i Blekinge. Det är en skadad havsörn som dött hos viltrehabiliterare. Efter analys på SVA visade den sig ha fågelinfluensa av typen H5N6. Denna typ av virus har inte påvisats i Sverige tidigare, men har rapporterats från några länder i Europa under vintern. Viruset har inte visat sig utgöra risk för människor till skillnad från det H5N6-virus som cirkulerar i Asien.

Medlemmar i Svensk Fågel har en mycket god beredskap mot fågelinfluensa genom sitt dagliga arbete med förebyggande smittskydd. Stallarna är fågelsäkrade och rutiner finns på plats så att smittämnen som kan spridas med vilda fåglar i möjligaste mån hålls utanför stallarna. All fågel märkt med Svensk Fågel-märket följer dessa strikta krav.

Fågelinfluensa sprids inte via livsmedel och om en kyckling eller kalkon från Svensk Fågels bönder mot förmodan skulle smittas, avlivas hela flocken direkt. Den lämnar aldrig gården och når aldrig slakteriet och inte konsumenten. Tack vare de kvalitets-och kontrollprogram som finns inom branschen finns det rutiner, erfarenhet och beredskap bland bönderna så att detta fungerar vid förekomst av fågelinfluensa i landet.

Kyckling och kalkon märkt med den Gula Pippin är säker att äta.

  • Sannolikheten att Svensk Fågels kycklingar, kalkoner och avelshöns smittas är ytterst liten tack vare ett långt och framgångsrikt arbete med att hålla fjäderfäsmittor utanför stallarna.
  • Branschen har sedan länge mycket strikta hygien- och smittskyddsbarriärer och anses som ett föregångsland inom detta område.
  • Svensk Fågels kyckling- och kalkonbönder håller alltid djuren inomhus för att minska risken för att fjäderfäsjukdomar som sprids via vilda fåglar smittar djuren.

Här hittar du mer information om fågelinfluensan:
www.svenskfagel.se
www.sjv.se
www.sva.se
www.folkhalsomyndigheten.se 

Kontaktpersoner
Maria Donis, VD Svensk Fågel
Mobil: 0708-25 48 58, E-post: maria.donis@svenskfagel.se