Pilotstudie visar hur konsumenter vilseleds

Konsumenter blir allt mer medvetna om vad de lägger i varukorgen och föredrar kyckling från svenska bönder. En studie som genomförts av Svensk Fågel visar att konsumenter vilseleds att köpa kycklingspett från utlandet. Endast 7 procent av kycklingspetten som säljs i butikernas delikatessdiskar är svensk. 
Endast 5 av 71 tillfrågade butiker har kycklingspett med svenskt ursprung

Svensk Fågel har under december 2016 genomfört en pilotstudie* i delikatessdiskarna hos 71 stora matbutiker runt om i landet. Studien är en uppföljning på en förstudie som genomfördes sommaren 2016. När personalen fick frågan om kycklingspettens ursprung svarade de ofta att den var svensk men vid närmre kontroll med leverantören visade det sig merparten av spetten kom från Thailand och Bulgarien. I endast fem av de tillfrågade butikerna var de färdiga kycklingspetten tillagade av svensk kyckling.
Samtliga 71 tillfrågade delikatessdiskar hade färdiga kycklingspett i sitt sortiment. De främsta ursprungsländerna var Thailand (45/71 butiker) Thailand samt annat EU land (8/71) Bulgarien (10/71), medan svenskt ursprung alltså endast fanns i 5/71 butiker.

– I kyl- och frysdisken är det enkelt för konsumenten att välja kyckling från svenska bönder. Men i matbutikernas delikatessdiskar och på restauranger är det inte lika tydligt var maten kommer ifrån. Därför är det viktigt att inte ta för givet att alla råvaror är svenska utan faktiskt våga ställa frågan om inte produkten är märkt med den Gula Pippin, säger Maria Donis VD på Svensk Fågel.

Konsumenter vilseleds 
Konsumenter betalar ofta mer för mat som köps över disk eftersom den är av ”högre kvalitet”. Men det är skillnad på kyckling och kyckling. Antibiotika i rent tillväxtökande syfte förbjöds i Sverige 1986 och inom EU 2006. I många andra länder är sådan användning fortfarande tillåten. Vidare är antibiotikabehandlingar i svenska kycklingbesättningar mycket låg i internationell jämförelse, eftersom det ställs höga krav på god djurhälsa och djurvälfärd inom ramen för Svensk Fågels kvalitetsprogram. I Sverige är det krav på veterinär förskrivning, medan slentrianmässig användning är mer regel än undantag i andra länder.

– Livsmedelsbutikerna behöver bli bättre på att tydligt märka ut ursprunget. Många bryr sig om djurskydd och livsmedelsäkerhet. Tyvärr frågar få om ursprunget och det är lätt att ta för givet att en dyrare kyckling är av svensk kvalitet. Uppfödningen i Sverige skiljer sig mycket mot den i andra länder. Nyligen fick thailändsk kyckling rött ljus i WWF:s köttguide på grund av bristande kontroll på antibiotikaanvändningen. Det har också framkommit att personal i Thailand arbetar under slavliknande förhållanden, säger Gunnela Ståhle, ordförande i Vi Konsumenter.

Statistik kring svenskarnas inställning till svensk kyckling (Ipsos 2016**)
• 80 procent av svenskarna vill ha kyckling från svenska bönder
• 62 procent uppger att de vill ha svensk kyckling för att stötta Sveriges bönder
• 59 procent vill köpa svensk kyckling för att den inte föds upp med förbyggande antibiotikabehandling
• Drygt 60 procent vill välja svensk kyckling för att det känns tryggare
• 40 procent uppger att de vill ha svensk kyckling för att de anser att den är av högre kvalitet
• 80 procent uppger att de är beredda att betala minst 10 kronor mer/kilo för kyckling från svenska bönder (märkt med Svensk Fågels kvalitetsmärkning)

Om Svensk Fågels märkning
Svensk Fågels tydliga märkning, den Gula Pippin, är mer än en ursprungsmärkning. Märket garanterar att djuren är kläckta, uppfödda, slaktade och förädlade i Sverige men också att det finns kvalitets- och kontrollprogram för djurhälsa, djurvälfärd och smittskydd, samt krav på en hållbar uppfödning. Utöver myndigheternas obligatoriska kontroller övervakas programmen även av oberoende kontroller.

* Svensk Fågels pilotstudie om ursprung på kycklingspett har genomförts under december 2016 genom rundringning till 71 matbutiker med delikatessdiskar över hela Sverige. Motsvarande rundringning gjordes även under juni och juli 2016 i 50 matbutiker med liknande resultat som i december. I decembers utökade rundringning har ytterligare butiker tillförts för att öka pilotstudiens geografiska relevans. De tillfrågade matbutikerna finns lokaliserade i 15 svenska län/regioner från Region Skåne i söder till Norrbottens län i norr.

Ta del av pilotstudien här

** Ipsos undersökning om svenskarnas inställning till kyckling och kalkon genomfördes på uppdrag av Svensk Fågel. Totalt genomfördes 1087 riksrepresentativa intervjuer med män och kvinnor, 16-65 år, under perioden 2-7 september 2016.
För mer information, kontakta: 

Maria Donis, VD Svensk Fågel Tel: 0708-25 48 58 E-post: maria.donis@svenskfagel.se