Rekordlåg förekomst av campylobacter

Färska siffror visar att nivån av campylobakter är rekordlåg för svenska kycklingflockar. Uträknat medeltal för 2019 års provtagningar landade på 4,6 procent.

– Varje år räknar vi ihop ett medeltal för campylobacterförekomst i svenska kycklingflockar. Siffrorna för 2019 blev rekordlåga, utslaget över året hamnar vi på enbart 4,6 procent. En halvering av förra årets siffror och en enorm skillnad jämfört med övriga Europa där det är stor spridning i förekomst och siffror på 50-80 procent inte är ovanliga, säger Pia Gustavsson, veterinär på Svensk Fågel


Campylobacterprogram mäter förekomst
Sverige är ett av de länder i världen som kommit längst i att minimera förekomsten av campylobacter i kyckling. Svensk Fågel har sedan mitten av 1980-talet aktivt verkat för åtgärder som ska minska förekomsten av campylobacter i kycklingflockar. Ambitionen för branschen är att nå samma låga nivå som gäller för salmonella.

År 1988 startade Svensk Fågel, tillsammans med myndigheterna Jordbruksverket, Livsmedelsverket samt Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Smittskyddsinstitutet (numera Folkhälsomyndigheten), ett övervakningsprogram i syfte att minska förekomsten av campylobacter hos svensk kyckling. Inom campylobacterprogrammet pågår forskning och studier på gårdsnivå med provtagning för att ytterligare minska antalet positiva kycklingflockar.

De åtgärder som vidtagits genom åren har sänkt antalet positiva flockar från cirka 60 procent år 1989 till 4,6 procent år 2019. Att campylobacternivåerna nu är så låga beror på att Svensk Fågels medlemmar följer de råd som har arbetats fram genom campylobacterprogrammet och som främst innebär förebyggande hygienrutiner.

– Det är glädjande att arbetet med framförallt förebyggande hygieninsatser i kycklinguppfödningen har givit så bra resultat. Nu tror och hoppas vi att den positiva trenden ska hålla i sig säger Karin Åhl, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.

Pia Gustavsson, veterinär på Svensk Fågel håller med och lägger till:

– Hygien i köket gäller också för att minska risk för förekomst av campylobacter vid livsmedelshantering. Handtvätt, separata skärbrädor för kyckling och grönsaker samt upphettning till minst 70 grader räcker långt.

Mer om campylobacter

English version: ”All time low prevalence of campylobacter”

Mer information och kontakt:

Pia Gustavsson, veterinär, Svensk Fågel

pia@svenskfagel.se
073-811 80 50