Skolorna måste servera protein- och järnrik mat

Majoriteten av invånarna i vårt land önskar att den kyckling som serveras i offentlig verksamhet ska vara svensk. Den svenska kycklingen är hållbar och hälsosam med en stor andel protein och järn vilket studier nu visar att unga behöver få i sig mer av via maten.

Ledningsregementet i Enköping har tillsammans med Gymnastik – och Idrottshögskolan i ett nytt, pågående forskningsprojekt kunnat påvisa att blod- och järnbrist är vanligare bland unga kvinnor. Var fjärde tjej som ryckte in i försvaret i Enköping hade låga blodvärden och 10 procent hade järnbrist som främst ger trötthet som symtom. Går järnbristen längre kan mentala och kognitiva försämringar i hjärnan uppstå.

Det här är något som även Svensk Fågel fångade upp i en Sifo-undersökning som utfördes förra året. Svensk Fågels undersökning visade att kvinnor i åldern 18 – 28 år har stor kunskap om symtom kopplat till järnbrist, men få känner till att järn lättare tas upp från animalier som till exempel kyckling, jämfört med vegetabilier. I kyckling finns högt halt protein och gott om järn, främst i mörkare kycklingbitar som till exempel kycklingklubba och  kycklinglår.

Hur är det då med skolmaten? Tillgodoser den unga kvinnors näringsbehov och specifikt järnbehov?
Stigande livsmedelspriser tillsammans med en ökad inflation innebär att många hushåll i Sverige nu tvingas att skära ner på matkostnaderna. Följden av detta är bland annat ett minskat intag av proteiner, vitaminer och mineraler, vilket inte minst märks i samband med skolmåltiderna runt om i landet.

Allt fler skolelever uppger att de kommer hungriga till skolan efter helger och lov, och att skolmåltiden i vissa fall är det viktigaste målet under dagen. Hungriga elever och för lite mat har givetvis också en negativ inverkan på elevernas möjlighet att prestera och lära. Parallellt med det finns det också idag en utbredd okunskap kring behovet av protein- och järnintag samt vilken mat som är mest mångsidiga och nyttig att äta. Detta kommer fram i den Sifo-undersökning som Svensk Fågel lät genomföra förra året.

Många har till exempel inte klart för sig att kyckling är bland den bästa maten för att få i sig tillräckligt med proteiner, vitaminer och andra näringsämnen. Även vad gäller biotillgänglighet, hur kroppen tar upp de näringsämnen som finns i maten. Det protein som finns i kyckling är fullvärdigt, innehåller alla aminosyror som kroppen behöver och det järn, selen, zink, vitamin D och B-vitaminer som kycklingen innehåller kan enkelt tas upp och omsättas.

Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer bör ungdomar mellan elva och 17 år få i sig minst 0,8-1,0 gram protein per kilo per dag. Med detta som bakgrund är det nu av största betydelse att förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Sverige tar sitt ansvar och verkligen säkerställer att den mat som serveras är näringsrik och hälsosam samt producerad på ett hållbart och klimatsmart sätt. Att servera kyckling som är uppfödd i Sverige är ett gott alternativ för att säkerställa att skolmåltiderna, även i tuffa tider, är näringsrika samt att måltiderna som serveras också är hållbara och ger minsta möjliga påverkan på klimatet.

På drygt tio år har traditionella kycklingbönder, certifierade enligt kvalitetsprogram godkänd av Jordbruksverket, minskat sitt klimatavtryck med nästan 20 procent genom att använda förnybar energi, installera vind- och solkraft och använda bioenergi för uppvärmning.

Det ligger nu ett stort ansvar på politiker i varje kommun att våga ta de beslut som krävs för att det ska vara möjligt för förskolor, skolor och gymnasieskolor att även under tuffa tider servera mat som är näringsrik, hälsosam och hållbart producerad. Om det inte är möjligt för kommunerna att fortsättningsvis erbjuda näringsrika och hållbara måltider i skolorna – på grund av en allmän ekonomisk åtstramning – måste politiken överväga att trycka på regeringen för att finna en lösning att säkerställa att den mat som serveras i skolorna i Sverige är näringsrik och hållbar.

Mätta och pigga skolelever som erbjuds näringsrik och god mat ges bättre möjlighet till ökat lärande och bra skolresultat!

Stina Nordqvist, Dietist, Svensk Fågel

Jenny Andersson, Ordförande, Svensk Fågel